Zbirka sprotnih priprav za različne predmete

Knjižica s primeri učnih ur, ki so nastali v okviru projekta Erasmus+ KA2 InTime21, je le eden od rezultatov projekta InTime21. Cilj projekta, v katerem so sodelovale šole iz Avstrije, Danske, Finske, Italije, Poljske, Španije ter Slovenije, je bil izmenjava novih metod poučevanja ter različnih novih orodij.

V knjižici so primeri predmetnih področij (od tujih jezikov, naravoslovnih in družboslovnih predmetov do ekonomije in umetnosti), ki obravnavajo različne teme. Najpomembnejše med njimi so: ustvarjalnost, medkulturnost, komuniciranje in trajnostni razvoj. Pri obravnavi le-teh so uporabljene sodobne metode kot so obrnjeno, problemsko, sovrstniško in sodelovalno učenje, sodelovalno pisanje, design thinking, Sokratov seminar, točkovana diskusija, formativno spremljanje, kritično mišljenje, medpredmetnost, CLIL … ter različna orodja web 2.0. V kazalu je poleg  učne ure naveden še predmet ter uporabljena metodologija za hitrejši dostop do želenega.

Gradiva si lahko ogledate na povezavi.

brosura-kazalo1 Vsebinsko kazalo 1

brosura-kazalo2 Vsebinsko kazalo 2

brosura-kazalo3   Vsebinsko kazalo 3

era Naslovnica spletnega gradiva

Novico posredovala: Božena Rudolf

One thought on “Zbirka sprotnih priprav za različne predmete

  1. jankoh
    6. 9. 2017 at 10:40

    Všeč mi je, da so rezultati projekta dosegljivi brez prijave in potrebe po odobritvi ali sporočanju ključev, navodil s strani kogarkoli. Dajmo slediti dobrim zgledom.

    Osebno bi si sicer želel, da je vsak primer rabe objavljen posebej, da si lahko ustvarim povezave na izbrane, komentiram …