Nove oblike poučevanja s pomočjo brezplačnih računalniških aplikacij

Poučujmo na valovih novih idej! Člani Erasmus+ projekta na OŠ Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem smo pripravili zbirnik računalniških aplikacij, ki jih lahko precej enostavno uporabljamo pri poučevanju. Ob vsaki sličici podajamo opis aplikacije, kratko navodilo za uporabo in primer dobre prakse, ki je (večinoma) nastal na naši šoli. Stran se bo z uporabo novih gradiv dopolnjevala. Dosegljiva je na spodnji povezavi:

Spletna aplikacija Padlet omogoča enostavno objavo različnih besedilnih, slikovnih ali video vsebin. Lahko jo uporabimo tudi pri pouku, mi smo jo tokrat za zbirnik računalniških aplikacij, da bi lahko bile stalno in lahko dostopne vsem učiteljem na šoli. Kaj ponujamo?

Izdelavo enostavnih elektronski iger, elektronskih križank, spomina, odkrivank, besednih in slikovnih dopolnjevank, interaktivnih zemljevidov, vislic, različnih kvizov, tudi popularni Kahoot! ali Milijonar … Fakebook, ki omogoča izdelavo poljubne (zgodovinske) osebe; aplikacije, s katerimi izdelamo elektronski strip, miselni vzorec; Wordlink, ki omogoča povezavo besedil iz poljubnih spletnih strani s slovarji … Pogosto nam izdelava učnih gradiv v e-obliki ne vzame dosti več časa od izdelave običajnega delovnega lista, mnoge aplikacije pa so primerne tudi za učence.

Člani projekta upamo, da boste pri načrtovanju svojega dela lahko koristno uporabili tudi naš izdelek.

 

Boštjan Kernc