Delavnica s praktično predstavitvijo uporabe mešanega učenja in odprto dostopnih virov

Delavnice s praktično predstavitvijo uporabe mešanega učenja in odprto dostopnih virov (»Encourage open educational resources by blended learning«), ki je potekala  Cankarjevem domu v okviru 2. svetovnega kongresa o odprto dostopnih izobraževalnih virih OER (UNESCO) se je udeležilo več kot 60 udeležencev

Dogodek je bil sestavljen iz 6 predstavitev:

  • Assoc. Prof. Dr. Andreja Žgajnar Gotvajn, University of Ljubljana, Faculty of Chemistry and Chemical Technology: Interdisciplinary Doctoral Programme in Environmental Protection. A need for new learning methods?
  • Prof. Dr. Mitja Brilly, University of Ljubljana, Faculty of Civil and Geodetic Engineering: How to use OER for suport of Doctoral studies?
  • Mr. Matjaž Lobnik, Piktorama, video production company: Experience from International Summer School Natural Disasters
  • Prof. Dr. Winfried E.H. Blum, Univeristy of Natural Resources and Life Sciences, Vienna: Report on the experiences
    ERASMUS+KA2-HE-14/15 project
  • Mr. Micha Heiser, University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, PhD student: Summer School Ljubljana – A student perspective
  • Dr. Roberto Ranzi, University of Brescia: Collective experiences from the 2-year International summer schools in Ljubljana, Slovenia: the students’ perspective.

Vsak predavatelj je podal svoj vidik glede izvedbe in uspešnosti projekta Erasmus+ KA2-HE-14/15 Environmental Protection and Natural Disasters, izpostavili pa so prednosti uporabe metode mešanega učenja na nivoju doktorskih študijev. Tak način poučevanja na doktorskih študijih še ni uveljavljen, zato so izpostavili tudi nekaj šibkih točk, na katere so naleteli tekom izvajanja projekta in na katerih bi bilo treba delati v prihodnosti. Slednje se nanaša predvsem na izobraževanje predavateljev o nastopanju pred kamero. To problematiko je dobro opisal g. Simon Krevs iz Velike Britanije, strokovnjak za komunikacije in nastopanje pred kamero.

G. Simon Krevs je tudi odprl debato z udeleženci, ki so podali svoj vidik glede predstavljenega projekta in metode mešanega učenja na nivoju doktorskega študija.

Prispevek: Klaudija Sapač, foto utrinki: Drago Jovič