Festival geografije v Mariboru

Na Filozofski fakulteti v Mariboru je 22. in 23. septembra potekalo zborovanje slovenskih geografov, ki so ga poimenovali Festival geografije med Pohorjem in Slovenskimi goricami. Pripravil ga je oddelek za geografijo mariborske univerze v sodelovanju z Zvezo geografov Slovenije. Dvodnevno srečanje je ponudilo 25 referatov – izvirnih znanstvenih prispevkov in razmislekov o položaju slovenske geografije, njeni moči in prepoznavnosti. Poleg njih so bile za šolsko rabo zanimive tudi tri ekskurzije: v Slovenske gorice, po industrijskem Mariboru in na učni poligon Dole.

Ostale spremljevalne dejavnosti so bile razstava raziskovalnih in pedagoških dosežkov, razstava o Triglavskem ledeniku, raba potopisnih dokumentarnih filmov in izmenjava izkušenj. Za učitelje geografije je bila zanimiva predstavitev odnosa učiteljev do treh geografskih učnih načrtov: osnovnošolskega, strokovnošolskega in gimnazijskega. Kratke ankete za vse tri učne načrte in forum so še vedno odprti na spletni strani.

Dnevnik zborovanja je z besedo in fotografijo tudi tvitno zabeležen s ključnikom #geo_zbor.

img_0290 Predavanje dr. Lučke Lorber o industrijski preobrazbi Maribora.

img_0338 Zborovanje je potekalo na Filozofski fakulteti v Mariboru.

img_0350 Prva ekskurzija je obiskala industrijske cone v Mariboru.

img_0383 Druga ekskurzija je obiskala Slovenske gorice.

img_0403 Za častnega predsednika Zveze geografov Slovenije so razglasili prof. dr. Jurija Kunaverja.

img_0454Razstava o raziskovanju Triglavskega ledenika.

img_0456 Raziskava o pozidanih površinah v Mariboru.

img_0503 V popoldnevu drugega dne so si ogledali učni poligon Dole v občini Poljčane. Hektar opuščene dolinice je bil spremenjen v geografsko učilnico na prostem, ki temelji na sonaravnosti in samooskrbi.