Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju – 2. konferenca

Pedagoški inštitut ter Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije sta organizirala 2.   nacionalno konferenco z naslovom ‘Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju’. Potekala je v ponedeljek, 25. septembra 2017, v prostorih Znanstveno raziskovalnega centra SAZU. Osnovni cilj je bil – poleg širjenja rezultatov raziskav ter izmenjave izkušenj – ugotavljanje ključnih problemov, izzivov in ovir v vzgoji in izobraževanju ter spodbujanje in razvoj raziskovanja nasploh.

Frontalna predavatelja sta bila Harvey Siegel z Univerze v Miamiju s predavanjem Should Teachers Aim for Student Belief?: The Case of Evolution in Mirjana Ule s Fakultete za družbene vede s predavanjem Izobraževanje je kot spakirati nahrbtnik in se odpraviti na pot – Razmerja med učitelji, starši in otroci in njihov vpliv na izobraževalne poteke in izbire v Sloveniji.

V sekcijah z naslovi Šola in družba, Izobraževalne politike, Evalvacija in zagotavljanje kakovosti, Profesionalni razvoj pedagoških delavcev, Učenje, poučevanje in socialni odnosi v šoli, Znanje in učna (ne)uspešnost, Inovativni pristopi k učenju in poučevanju, Posterji je bilo predstavljenih 75 referatov in 15 plakatov.

img_0526 Sekcija Inovativni pristopi k učenju in poučevanju.

img_0516 Harvey Siegel, Univerza v Miamiju.

img_0540 Mirjana Ule, Univerza v Ljubljani.