Kočevska kot vsebina pouka

Geografija je šolski predmet, pri katerem je cilje učnega načrta možno uresničevati tako v učilnici kot v pokrajini, tako v domači in bližnji pokrajini kot v oddaljeni ali tuji. Da bi spodbujala učitelje in jih opremila  z rešitvami za več terenskega dela pri pouku, za bolj suvereno vodenje pouka in za ustvarjalno uresničevanje učnega načrta, Zavod RS za šolstvo in Društvo učiteljev geografije Slovenije vsako leto pripravita učni tabor Drugačna geografija. Na njem predavatelji, vodji delavnic in terenskega dela poskušajo delo zastaviti tako, da bi učiteljem ponudili najnovejša spoznanja geografske stroke in jih s praktičnimi napotki ter zgledi usmerili v geografsko raziskovanje pokrajine. Tokratni seminar je temeljil tudi na povezovanju šol, učiteljev in učencev ter dijakov ob vodi ali ob prometni poti. Posebna pozornost je bila namenjena prometnemu položaju ter mestotvornim in mestoslužnim dejavnostim Ljubljane. Zato je Mestna občina Ljubljana organizacijo tabora podprla.

Letos je dvodnevni seminar zbral 51 udeležencev na Kočevskem. Prvi dan, 13. oktobra 2017, je seminar potekal na OŠ Zbora odposlancev in neposredni okolici šole, drugi dan pa so učitelji obiskali Kočevsko Reko, Željnske jame in gozdno bogastvo Kočevskega Roga. Na seminarju so podelili tudi priznanja učiteljem geografije za njihovo predano in uspešno delo pri pouku in uveljavljanju geografije kot znanosti in šolskega predmeta.

img_0700 Z vodenjem Mihaela Petroviča so se udeleženci seminarja seznanili z geografsko in razvojno problematiko Kočevja.

img_0716Dr. Mitja Prelovšek o onesnaženosti kraškega podzemlja na Kočevskem.

img_0721 Dr. Matej Gabrovec o javnih prometnih povezavah Kočevskega in Ljubljane.

img_0723 Dr. Jernej Zupančič o svetovnih kriznih žariščih.

img_0734 Dr. Mitja Bricelj o povezovanju ob vodah v območju Donava – Jadran.

img_0737 Dr. Branko Pavlin o možnostih za strokovno delo učencev, dijakov in učiteljev.

img_0745 Podelitev nagrad Društva učiteljev geografije Slovenije.

img_0771 Dr. franc Lovrenčak, prejemnik najvišjega priznanja DUGS, med svečanim nagovorom.

img_0777 Andreja Bečan o vzhodu ZDA – od New Yorka prek Apalačev do ameriških Slovencev.

img_0776 Udeleženci med predavanjem o ZDA.

img_0784 O demografski strukturi Kočevskega in Kočevarjev so se udeleženci seznanili tudi v cerkvi v Kočevski Reki.

img_0793 Po podzemnem svetu Željnskih jam je vodil dr. Mitja Prelovšek (levo), celotno ekskurzijo je vodil in nadzemni svet Kočevskega predstavil mag. Ludvik Mihelič.

img_0796V kraškem podzemlju.

img_0828Gozd, pragozd, žagarski muzej in gozdarstvo na Kočevskem je opisal Anton Prelesnik.

img_0833 Jelka velikanka je bila pika na i dvodnevnega seminarja.

Povzeto po http://www.zrss.si/

Reportaža tudi na #taborDUGS