Zagon Erasmus+ projekta MeYou Society

MeYou  Society (Jaz in Ti v Družbi) je projekt odobren v sklopu EU programa Erasmus+ iz poglavja Strateška partnerstva na področju splošnega izobraževanja med samo šolami. Projekt bo trajal tri leta, od 1. septembra 2017 do 31. avgusta 2020. OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica bo kot koordinatorska šola sodelovala še z dvema partnerskima šolama, s šolo Colegio Villa Fátima iz Španije in PS »Elisaveta Bagriana« iz Bolgarije.

Cilj projekta je razvijanje socialnih kompetenc za zmanjšanje medvrstniškega nasilja. V ta namen bomo izvajali različne aktivnosti za:

  • spoznavanje in sprejemanje lastnih občutkov, čustev in vrednot,
  • spoznavanje in sprejemanje medosebnih, medgeneracijskih in kulturnih različnosti,
  • razvijanje občutka pripadnosti šolski skupnosti in spodbujanje domoljubja.

V okviru projekta bomo pripravili tudi program More than a diploma (Več kot spričevalo) z delovnimi listi za učence, priročnikom za učitelje in evalvacijskimi vprašalniki. Program bo razdeljen na tri dele: Kdo sem jaz, Jaz in ti, Jaz in družba.

Med 17. in 19. oktobrom 2017 smo na OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica gostili projektne partnerje v okviru 1. projektnega srečanja.

Predstavniki vseh treh šol smo se, po številnih videokonferenčnih srečanjih, prvič srečali v živo, da bi sprejeli natančne smernice za delo, prevetrili časovno razporeditev aktivnosti in si porazdelili naloge v okviru projekta.

Projekt temelji na izmenjavi dobrih praks, zato ima poznavanje delovanja posamezne šole velik pomen. Za te predstavitve smo namenili nekaj ur prvega dne srečanja. Iz predstavitev smo spoznali šolske sisteme v vseh treh državah (ob predstavitvi slovenskega šolskega sistema so nam bili v veliko pomoč video prispevki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Slovenije), delovanje šol in aktivnosti, ki jih šole že izvajajo na področju zmanjševanja medvrstniškega nasilja. Po kosilu nas je v novogoriški mestni hiši sprejela podžupanja Ana Zavrtanik Ugrin. Z zanimanjem je prisluhnila našim načrtom v okviru projekta in na kratko predstavila gostom iz tujine značilnosti Nove Gorice z okolico.

Da bi se prepričali o lepotah Slovenije, smo v popoldanskem času goste popeljali po Goriških Brdih. Navdušeni so bili nad razgledom s stolpa v Gonjačah in bogato ponudbo briške pokrajine.

Drugi dan srečanja smo natančneje analizirali časovnico za prvo leto projekta z vidika izpeljave aktivnosti. Razdelili smo si naloge in sprejeli dogovore glede organizacije mobilnosti, tudi v smislu porabe sredstev. Po kosilu smo si ogledali lepote Krasa. Najprej so nas prijazno sprejeli v Dutovljah, kjer smo prisluhnili Pepini zgodbi in poskusili zeliščne napitke. Mimogrede smo poskusili še ravnateljev novi teran, ki je gostom ob zvokih harmonike njegovega mlajšega sina še posebno teknil. Od navdušenja so se celo zavrteli. Seveda brez ogleda prelepega Štanjela ni šlo. Vodička nas je na zanimiv in zabaven način popeljala po vrtu, sobanah in predstavila glavne kraške značilnosti. Kraški pršut in druge dobrote smo poskusili na Pedrovem pri Toncevih. Ne samo, da je gospodinja odlična kuharica, z znanjem španščine je seveda navdušila naše španske goste.

Tretji dan je bil zelo delaven do poznih popoldanskih ur. Dogovorili smo se glede izpeljave srečanja učiteljev (kratkoročnega skupnega dogodka za usposabljanje osebja) partnerskih šol, ki bo potekal na naši šoli od 11. do 14. decembra 2017.

Do takrat bodo učenci dobili vsak po enega vrstnika iz druge države, s katerim si bodo dopisovali. Poleg tega že teče na šoli natečaj za šolsko himno, natečaj za logotip projekta je v pripravah. Do naslednjega srečanja bomo za analizo začetnega stanja med učenci izpeljali reševanje vprašalnika »Analiza mladostnikovega samovrednotenja« Inštituta za razvijanje osebne kakovosti. Ugotovili bomo socialno strukturo oddelkov, vključenih v projekt, in izrisali sociogram le-teh ter pripravili program delavnic za učence na temo Kdo sem jaz.

Ob koncu 1. projektnega srečanja smo izpeljali refleksijo, kjer so bila podana sama pozitivna mnenja. Izrazili smo zadovoljstvo, tako nad vključenostjo v projekt, kot tudi nad sodelovanjem s partnerji. Kljub obsežnemu delu si obetamo veliko izboljšav, ki jih nameravamo vključiti v šolski kurikulum.

Sledite nam lahko na eTwinning portalu (https://live.etwinning.net/projects/project/137900) ali na Facebook profilu (https://www.facebook.com/meyousociety.erasmusplus), v pripravi pa je tudi spletna stran projekta.

Prispevek: Mojca Klinec in Suzana Harej