Posvet o poučevanju računalništva in informatike

Slovenska akademija znanosti in umetnosti organizira mednarodni posvet o problematiki poučevanja računalništva in informatike. Na posvetu bo osvetljeno vprašanje, ali je področje računalništva in informatike temeljno znanje, ki bi moralo biti vključeno v obvezni del predmetnika.

Razmišljali bomo, kakšno naj bo poučevanje računalništva in informatike, ki bi omogočilo učencem, da postanejo ustvarjalci in ne le zgolj uporabniki informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Posvet bo v petek, 1. decembra, ob 9. uri v dvorani Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Novi trg 3/I, Ljubljana.

Sodelovali bodo Ivan Bratko, SAZU, Igor Zorko, predsednik upravnega odbora, dr. Andrej Brodnik, MIZŠ, dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica, dr. Stephen Furber, član Royal Society, mag. Radovan Krajnc, ZRSŠ, dr. Sonja Čotar Konrad, Univerza na Primorskem, dr. Katja Košir, Univerza v Mariboru, Tone Stanovnik, Gospodarska zbornica Slovenije, dr. Matjaž Kljun, Univerza na Primorskem, dr. Matej Črepinšek, Univerza v Mariboru, mag. Borut Čampelj, MIZŠ, dr. Jože Rugelj in dr. Irena Nančovska Univerza v Ljubljani, dr. Janez Demšar, Univerza v Ljubljani, Nataša Kermc, Osnovna šola Brežice, Gregor Anželj, Gimnazija Bežigrad, mag. Alenka Krapež, Gimnazija Vič, Katja Koren Ošljak, ambasadorka CodeWeeka.

Na dogodek se je potrebno prijaviti na spletni strani SAZU.

Vabilo in program na dogodek si lahko ogledate tukaj.

Konferenco bo možno spremljati v neposrednem prenosu.

slika_za_posvet