Vrtec Srednja Bistrica v Erasmus+

Med 13. in 17. novembrom 2017 je na Srednji Bistrici potekalo prvo srečanje partnerjev v mednarodnem projektu Erasmus+, katerega krovni koordinator je kot edini vrtec v Sloveniji v obdobju 2017–2019 prav Vrtec Bistrica pri OŠ Prežihovega Voranca Bistrica.

Projekt poteka pod naslovom Razvijanje socialnih kompetenc otrok z zgodnjim poučevanjem tujega jezika in vključuje vrtce iz Estonije, Bolgarije, Italije in Slovenije. Osrednja cilja projekta sta dvig strokovnih kompetenc za strokovne delavke vrtca (učenje angleščine z namenom uporabe pridobljenega znanja pri lastnem delu z otroki v skladu s cilji vrtčevskega kurikuluma) in prizadevanje za izboljšanje kvalitete predšolske vzgoje s poudarkom na dejavnostih za izboljšanje socialnih kompetenc otrok: moralna vzgoja, ponudba tujega jezika za otroke v vrtcu, spodbujanje multikulturnosti in sprejemanje drugačnosti.

Zgovorne so fotografije, več o dogajanju pa lahko preberete v prispevku (pdf).

Prispevek: Andrej Nemec, koordinator projekta