Prvi koraki za šole

Pri uvajanju izobraževanja na daljavo v takih razmerah kaj hitro na kaj pozabimo. Zato mogoče pride prav kratek spisek korakov, na katere je dobro biti pozoren.

Vzpostavitev komunikacijskih kanalov

Priporočamo, da šola na svoji spletni strani objavi vse potrebne podatke v povezavi s potekom izobraževanja na daljavo:

  • kje bodo dostopne generalne informacije,
  • kako bodo otroci dostopali do učiteljev,
  • kako bodo učitelji dostopali do podpore na šoli,
  • kakšne so možnosti komuniciranja med šolo in starši.

Za potrebe sodelovanja med učitelji iste šole se priporoča vzpostavitev šolskih spletnih zbornic.

Učitelji in vodstvo lahko podporo išče tudi širše.

Tehnično-metodološke opredelitve

Vsaka šola naj sprejme odločitev o tem, katera sodelovalna okolja se bodo uporabljala pri izobraževanju na daljavo.

Zgornja odločitev določa tudi sistem identitet. Učenci bodo sicer v izobraževanju na daljavo uporabljali različne storitve. Tako priporočamo naj vsi učenci dobijo vsaj AAI račune.

V izbranem sodelovalnem okolju je potrebno vsakemu razredu ustvariti vsaj eno spletno učilnico in učiteljem-urednikom dodeliti ustrezne pravice.