Snemanje in objava videoposnetkov predavanj

Slika pove več kot tisoč besed, video pa pove še kakšno več.

Snemanje predavanj

Priporočamo vam, da predavanja posnamete in jih objavite na slovenskem izobraževalnem videoportalu Arnes Video. Tako bodo vašim učencem dostopna takrat, ko jih bodo potrebovali. Ogledali si jih bodo lahko večkrat in lažje osvojili učno snov. Predavanja lahko posnamete tudi z mobilnikom.

Pomembno: Videoposnetkov ne nalagajte na vaša spletišča, ampak jih objavite na portalu Arnes Video in vdelajte v prispevek na vašem spletišču. Omenjeno možnost na portalu najdete desno od posnetka, pod všečkom.

Navodila za portal Arnes Video.

Prenosi v živo

Prenosi v živo, ki so vam na voljo na portalu Arnes Video, so namenjeni vsem, ki želijo dogodke prenašati na splet in tako omogočiti spremljanje predavanj, konferenc ali seminarjev širši javnosti. Uporaba je enostavna, potrebujete le spletno ali prenosno kamero, mobilni telefon ali tablico in brezplačni program. Prenos zvoka in slike je možen le v eni smeri, sam prenos pa lahko spremlja zelo veliko število gledalcev, ki lahko med prenosom vprašanja ali komentarje vpisujejo na portal.

Navodila za prenose v živo.

Video umestite v Arnes Učilnice

Multimedijske vsebine lahko povežete v Arnes Učilnicah, ki naj bodo vaše izhodišče za ustvarjanje lastnega digitalnega učnega okolja. Omogočajo vam digitalno poučevanje na daljavo, učencem, dijakom in študentom pa interaktivno nabiranje novega znanja. V digitalni učilnici lahko ustvarjate vprašalnike, forume, delavnice in dodajate interaktivne vsebine, videoposnetke in druga gradiva.

Delo v Arnes Učilnicah razporedite čez dan in s tem prispevajte k zmanjšanju obremenjenosti sistema in boljšemu delovanju storitve.

Navodila za Arnes Učilnice.