Sodelovalna okolja za izobraževanje na daljavo

Za izvajanje pouka na daljavo lahko uporabite različna okolja. Na razpolago je več rešitev.

Arnes Učilnice

Gre za storitev spletnih učilnic, ki temelji na sistemu Moodle. Moodle poznate, saj se že od 2005 uporablja v vseh projektih in izobraževanjih v povezavi z rabo IKT pri pouku. Na voljo je:

Spletno učilnico za vaš predmet vam ustvari odgovorni za tehnično podporo na vaši šoli. Generalni dostop za vašo šolo, uredi tehnični kontakt (računalničar) na Arnesovem Portalu članic.

Arnes je v povezavi s poučevanjem na daljavo izdal več priporočil.

Microsoft Teams in OneNote

Microsoft Teams

Vsaka šola v Sloveniji ima možnost vzpostavitve okolja Office 365 A1 in Microsoft Teams za podporo celovitega oddaljenega sodelovanja in izobraževanja. S pomočjo orodja Teams lahko tako šola celovito in varno izvaja pouk preko video konferenc, deli vse potrebna učna gradiva z učenci in oddaljeno opravlja preverjanja znanja.  

  1. Šola, ki še nima vzpostavljenega Office 365 bo do podrobnih navodil za vzpostavitev prišla na: https://o365.arnes.si/organizacija/pridruzitev ali pa lahko vzpostavi storitve neposredno prek: https://www.microsoft.com/sl-si/microsoft-365/academic/compare-office-365-education-plans?activetab=tab:primaryr1
  2. Šola, ki že ima vzpostavljen Office 365 preko AAI-prijave, se lahko prijavi s šolsko AAI-identiteto (šolski informatik mora poskrbeti, da bodo ustvarjeni vsi AAI-računi za učitelje in učence) neposredno prek https://o365.arnes.si/
  3. Šole, ki imajo vzpostavljen svoj z AAI nepovezan Office 365 se prijavijo na (šolski informatik mora poskrbeti, da bodo ustvarjeni vsi Office 365 računi za učitelje in učence):  https://www.office.com/

Gradiva v slovenskem jeziku:

Dostopna so tudi navodila v angleškem jeziku in video navodila.

OneNote

OneNote je digitalni zvezek, ki je del Office365 paketa. Aplikacija OneNote nam omogoča dostop do ustvarjenih zapiskov preko pametnih telefonov. Uporabljamo jo lahko za načrtovanje dopusta, deljenje zapisnikov s sestanka ali zapiske iz predavanja z drugimi in mnogo več. OneNote poleg MS Teamsov predstavlja idealno okolje za vzpostavitev in izvedbo učenja na daljavo.

Več informacij o OneNote funkcionalnostih (v angl. jeziku):

Building literacy: Student driven fluency practice in OneNote Class Notebook

eAsistent

eAsistent ponuja številne rešitve za komunikacijo z učenci, starši in zaposlenimi na daljavo, med drugim:

  • osebna sporočila – neposredna komunikacija s posamezno osebo ali skupino,
  • kanali – orodje za interaktivno sodelovanje z učenci z možnostjo deljenja gradiv, nalog, izvajanja hitrih anket in pošiljanja sporočil,
  • oglasne deske – pripomoček za masovno obveščanje.

Prenesite si brošuro.

Lopolis

Lopolis je spletni portal, preko katerega lahko učenci/dijaki in starši s strani šol prejemajo obvestila, gradiva, naloge …, ter komunicirajo z učitelji. 

Za dostop do poslanega gradiva se morajo uporabniki prijaviti na spletno stran novi.lopolis. Za prijavo delujejo ista gesla, kot jih starši, učenci ali dijaki že imajo (za odjavo malice, e-redovalnico, izbor izbirnih predmetov, naročilo dijaške izkaznice). Preko strani za odjavo malice (lopolis.si) je narejena povezava na novi portal. 

Sporočila in gradiva lahko učitelji pošiljajo staršem ali učencem/dijakom. Za pošiljanje gradiv učitelji uporabljajo modul Sporočila. V ta modul prejemajo tudi odgovore (ali npr. rešene naloge).

Google Classroom

Google znotraj svojega nabora različnih storitev ponuja tudi svojo izvedbo spletnih učilnic z imenom Google Classroom. Omogoča objavo dokumentov, ocenjevanje, komentiranje, reševanje kvizov … Uporabite lahko seveda tudi vsa druga orodja tega podjetja za hkratno urejanje dokumentov, preglednic idr.