Tehnična pomoč uporabnikom

Uporabniki storitev, če se pri rabi storitev znajdete v tehničnih težavah, nam pošljite vprašanje po e-pošti na naslov resitve.sio.si.

Navodila za storitve Arnesa

Priporočila in navodila za rabo storitev omrežja ARNES najdete na spletišču https://www.arnes.si/pomoc-uporabnikom.