Posnetki kot podpora učiteljem za izobraževanje na daljavo

V slovenskih vzgojno-izobraževalnih zavodih so nastopile okoliščine, ki omogočajo le izvajanje izobraževanja na daljavo, zato smo se na Zavodu RS za šolstvo odločili, da bom predstavili nekaj video posnetkov/priporočil za učitelje za izobraževanje na daljavo, kjer sta učitelj in učenec fizično ter tudi časovno ločena in tako učiteljem olajšali delo z učenci.  

Obstaja veliko definicij izobraževanja na daljavo, za naše potrebe izhajamo iz definicije Desmonda Keagana, ki smo jo povzeli s portala Jazon. Izobraževanje na daljavo je oblika izobraževanja, za katero je značilno, da: 

  • sta učitelj in učenec večinoma prostorsko in časovno ločena, 
  • učenje organizira šola za razliko od samoizobraževanja,  
  • učenje poteka s pomočjo različnih medijev, 
  • Je učna komunikacija dvosmerna in omogoča učencu, da enakopravno sodeluje v učnem procesu. 

V duhu te definicije smo pripravili serijo krajših posnetkov s priporočili za izobraževanje na daljavo, zato vas vabimo, da nas spremljate, ker se bo vsebina dopolnjevala.