Priporočila za šole, ki bodo začele izvajati izobraževanje na daljavo v ponedeljek, 23. marca

Young boy sitting in his room and doing homework

Nekatere šole boste začele izvajati izobraževanje na daljavo v ponedeljek, 23. marca. Tem šolam predlagamo, da se povežete s šolami, ki so že začele z izobraževanjem na daljavo. Predlagamo, da ne čakate do ponedeljka (23.3.), ampak se organizirate že prej.

Prosimo, da šole organizirate dejavnosti tako, da ne boste prispevale k zasičenosti omrežja, kar pomeni, da je potrebno prenašanje vsebin v spletne učilnice in druge platforme omejiti na nujno potrebno. Učencem in dijakom posredujte navodila, da dnevno prenašajo tiste vsebine, ki jih trenutno potrebujejo in na ta način prispevajo k manjši obremenitvi omrežja. Objavili smo tudi priporočila za uporabo orodij pri izvajanju izobraževanja na daljavo.

Učiteljicam in učiteljem priporočamo, da redno spremljate tudi priporočila in dobre prakse v sodelovalnicah Zavoda RS za šolstvo, ki jih moderirajo svetovalke in svetovalci zavoda. Vsekakor pa spremljajte tudi objave in vsebine, ki so objavljene tukaj na spletnem mestu SIO, ki je enotna vstopna točka za izobraževanje na daljavo.