Strokovne usmeritve za izvedbo izobraževanja na daljavo za srednje šolstvo

Za podporo delu in na podlagi odzivov izvajanja izobraževanja na daljavo v prvih dveh tednih smo na Zavodu RS za šolstvo v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki in praktiki pripravili Strokovna navodila za ravnateljice in ravnatelje v programih gimnazij, srednjega strokovnega, srednjega poklicnega in nižjega poklicnega izobraževanja.  Upamo, da bo gradivo služilo v podporo pri nadaljnjem delu v tem obdobju.

Izobraževanje na daljavo od vseh nas zahteva prilagoditev učnega procesa, ki pa mora v sicer drugačnih izvedbenih oblikah, nemoteno teči dalje. Kljub spremenjenim oblikam izobraževanja naj bodo naši napori tudi v nadalje usmerjeni v zaključevanje pouka skladno z veljavnim šolskim koledarjem.