Vzpostavljena je podporna točka Razlagamo.si

Posnetek uvodne spletne strani Razlagamo.si. Na vrhu levo so logotipi treh fakultet, pod logotipi je citat v sivem okvirju, v osrednjem delu pa simbolna skica osebe pred računalnikom.

Na pobudo treh fakultet Univerze v Mariboru: Pedagoške fakultete, Fakultete za naravoslovje in matematiko ter Filozofske fakultete, je vzpostavljena skupna izobraževalna podporna točka www.razlagamo.si.

Namenjena je medsebojni pomoči pri izobraževanju na daljavo ter nudenju podpore pri komunikaciji in zbiranju gradiv za lažje učenje pri vseh predmetih v osnovnih in srednjih šolah. Podporno točko so pripravili kot odziv na trenutno situacijo. Sistem se še nadgrajuje in razvija.

Temeljna elementa točke sta Pogovor in Razlage. V Pogovoru bo učenec zastavil vprašanje, na katero bo odgovoril prostovoljec, študent ali učitelj. V tej komunikaciji se bodo individualno reševali manjši problemi in evidentirala vprašanja. Učenci bodo po potrebi usmerjeni v zbirko Razlage, kjer bodo našli dodatne video Razlage. Cilj je vzpostaviti pregledno zbirko video gradiv, ki bo sledila strukturi potrjenih, prosto dostopnih i-učbenikov na www.iucbeniki.si in bo v skladu z učnim načrtom.

Učitelji ste povabljeni k sodelovanju. V preteklih dneh ste učitelji opravili veliko dela in storili pomemben korak pri poučevanju na daljavo. Prepričani smo, da ste si nekatera gradiva že ustvarili.  Vabimo vas, da na omenjenem portalu delite ta gradiva in ustvarjate nova, da bo znanje učencev čim boljše.