Video vodiči in infografike s pedagoškimi scenariji kot pomoč pri uporabi Arnesovih učilnic

Vodiči - uporaba Arnes Učilnica

Spoštovani učiteljice in učitelji slovenskih osnovnih in srednjih šol!

Študenti 3. in 4. letnika študijskega programa Dvopredmetni učitelj – smer Računalništvo na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani letos v okviru svojega enotedenskega praktičnega pedagoškega usposabljanja zaradi omejitev, ki so posledica COVID-19, niso mogli oditi v šole.

Zato smo se izvajalci njihovega praktičnega usposabljanja odločili, da bodo študenti le-tega lahko izvedli na daljavo, z izdelavo video vodičev, infografik in s svetovanjem glede uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije pri pouku na daljavo v spletni učilnici.

V sodelovanju s strokovnjaki z ARNES-a, ki se jim za sodelovanje v tem projektu lepo zahvaljujemo, smo poiskali nabor tem, ki so povezane z najpogostejšimi težavami, s katerimi se srečujete učitelji pri izvajanju pouka na daljavo v zadnjih tednih, in izdelali video vodiče in infografike. V njih so študenti opisali izbrane situacije, ki se pojavljajo pri izvedbi učnega procesa na daljavo, in pripravili podrobna navodila v video obliki za reševanje takih problemov tako s strani učencev kot tudi s strani učiteljev.

Spletna učilnica Uporaba Arnesovih spletnih učilnic – videovodiči in infografike.

Učilnica je dostopna tako gostom, kakor prijavljenim uporabnikom. Tekom tedna bomo učilnico še dopolnili z nekaterimi gradivi, ki bodo dokončana kasneje.

V učilnici vam je na voljo tudi forum, v katerem lahko zastavite svoja vprašanja, študenti in njihovi mentorji pa vam bomo na njih odgovorili.

Študenti so se izdelave video vodičev lotili z navdušenjem, saj jim taka aktivna oblika izobraževanja omogoča, da pokažejo svoje pedagoško in tudi računalniško znanje, izdelana gradiva pa bodo uporabna za širok krog uporabnikov. Tako osmišljenje njihovega dela predstavlja za njih tudi dodatno motivacijo. Študenti so se potrudili pri izdelavi gradiv in precej pohiteli z delom, da bi bili njihovi izdelki čim prej na voljo ciljni skupini uporabnikov. Ker je izdelava teh gradiv del njihovega učnega procesa, morda kakšne podrobnosti niso na profesionalnem nivoju. Prepričani smo, da boste to sprejeli z razumevanjem.

Upamo, da vam bodo vodiči, ki so jih pripravili študenti, pomagali pri reševanju težav, ki se pojavljajo pri poučevanju na daljavo, in da bomo tako skupaj omogočili učencem tudi v teh izrednih razmerah kakovostno izobraževanje!

Ekipa PeF: Jože Rugelj, Irena Nančovska Šerbec, Špela Cerar, Matej Zapušek in Alenka Žerovnik

Ekipa Arnes: Tomi Dolenc in Janko Harej

Objavil/-a: Alenka Žerovnik

One thought on “Video vodiči in infografike s pedagoškimi scenariji kot pomoč pri uporabi Arnesovih učilnic

  1. Igor Lipovšek
    9. 4. 2020 at 11:42

    Iskrena zahvala. In pohvala.