Informacija o šolskem koledarju za srednje šole


Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je pripravilo okrožnico s podrobnejšimi navodili o šolskem koledarju za srednje šole za šolsko leto 2019/2020 in informacijami v zvezi z zaključevanjem izobraževanja.

Ker se spreminjajo nekateri roki za izvedbo posameznih aktivnosti, povezanih z maturo, ki so bili prvotno določeni s šolskim koledarjem z dne 13. 5. 2019, je treba šolski koledar popraviti. Šolski koledar bo možno spremeniti na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo.

Objava omenjenega interventnega zakona v Uradnem listu RS je predvidena v naslednjih dneh. Do takrat ministrstvo še ne more izdati sklepa, s katerim se bo prvotni šolski koledar popravil oziroma spremenil. Kljub temu pa v nadaljevanju navajamo nekaj sprejetih odločitev ministrstva v zvezi s šolskim koledarjem za srednje šole in ostalimi informaciji glede zaključevanja izobraževanja.

Splošna in poklicna matura začneta izvajati po prvotno določenem koledarju, in sicer 30. maja 2020. Esej iz slovenščine (italijanščine oziroma madžarščine) kot materinščine bodo dijaki splošne in poklicna mature pisali 1. junija 2020.

Ustni izpiti mature se bodo prav tako začeli, kot je bilo določeno s prvotnim koledarjem, in sicer 15. junija 2020. Dijaki, ki bodo opravljali poklicno maturo, bodo o svojem uspehu na spomladanskem izpitnem roku seznanjeni 7. julija 2020, dijaki, ki bodo opravljali splošno maturo pa 13. julija 2020. Tudi koledar izvedbe materinščine na zaključnem izpitu ostaja nespremenjen (8. junij 2020).

Podrobnejši maturitetni koledar je že dokončno dogovorjen in usklajen, objavljen na strani eRic ter tudi na spletni strani Državnega izpitnega centra na naslovu: https://www.ric.si/, vendar je označen kot osnutek oziroma predlog do izdaje sklepa o spremembi šolskega koledarja. Ko bo zakon objavljen v Uradnem listu RS, bo ministrstvo izdalo sklep o novem šolskem koledarju, sledi pa še potrditev podrobnega maturitetnega koledarja s strani obeh Državnih maturitetnih komisij.

Obstoječi šolski koledar določa, da se spomladanski izpitni rok, v katerem dijaki opravljajo predmetne, dopolnilne in popravne, začne 1. julija 2020. Ta rok ostaja. Nespremenjena je tudi izvedba izpitov.

Več si lahko preberete v spodnji okrožnici.