Usposabljanje za strokovne delavke in delavce vrtcev

Za strokovne delavce vrtcev je pripravljena ponudba usposabljanj na daljavo, ki bodo potekala v aprilu in maju 2020.  Začetek usposabljanj bo v torek, 14. 4. 2020, prijave pa bodo odprte od petka, 10. 4. 2020.

Pod skupnim naslovom Poti za izboljšanje učnih dosežkov smo pripravili naslednja 8-urna usposabljanja na daljavo:

  • Načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu s sodobnimi didaktičnimi pristopi na področju predšolske vzgoje.
  • Razširimo svoj pogled na drugačnost v vrtcu (seminar za svetovalne delavce vrtcev).
  • Komunikacija in sodelovanje vzgojitelja pri otroški igri in pri delu s starši.
  • Pomen vrtca za družino.
  • Ustvarjalni pristopi zgodnjega učenja: pogovor, igra, raziskovanje v naravi.
  • Sodelujoči vrtec – »Otrok je, kakršen je, jaz pa mislim, da je …« .

Prijava na seminarje poteka preko spletne aplikacije Katis. Seminarji se bodo izvajali v spletnih učilnicah.

Navodila za vstop bodo udeleženci po prijavi prejeli skupaj z vabilom in programom seminarja. Na seminarjih bo zagotovljena tudi tehnična podpora. Vsak strokovni delavec se lahko udeleži enega seminarja v enem tednu, sicer pa se lahko prijavi na več seminarjev.

RAZPORED SEMINARJEV ZA STROKOVNE DELAVCE VRTCEV