Strokovne delavke in delavci vrtcev pričeli z usposabljanji na daljavo

Za več kot 800 strokovnimi delavkami in delavci v vrtcih je prvi dan usposabljanja na daljavo.

Gre za ponudbo štirih 8-urnih usposabljanj na daljavo pod skupnim imenom Poti za izboljšanje učnih dosežkov (več o programu usposabljanj).

V štirih spletnih učilnicah so v dopoldanski in popoldanski skupini za udeležence potekala predavanja v živo, katerim so sledili še ostali izzivi v spletni učilnici (izpolnjevanje anket in vprašalnikov, reševanje kvizov, udeležba v strokovnih debatah v forumih, ogled posnetkov, pisanje in oddaja nalog, …)

Usposabljanja potekajo štiri dni zapored in se bodo ponovila štirikrat. Po koncu posameznega dne usposabljanja bodo posnetki predavanj objavljeni v spletni učilnici posameznega seminarja.

Pedagoške svetovalke ZRSŠ za predšolsko vzgojo, ki so izvajalke seminarjev se zahvaljujejo vsem, ki so se v tako velikem številu prijavili na seminarje, sodelavkam in sodelavcem ZRSŠ za pomoč in podporo pri izvedbi ter ARNES-u pri prenosih v živo.