Nacionalno preverjanje znanja letos odpade


Zaradi razmer, ki v državi vladajo zaradi virusa COVID-19, bo letos prvič po dvajsetih letih od uvedbe odpadlo nacionalno preverjanje znanja (NPZ), ki ga zakonsko opredeljujeta Zakon o osnovni šoli in Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli.

Pri odločitvi se je ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. Dr. Simona Kustec oprla na enotno oceno stroke (Zavoda RS za šolstvo, Državni izpitni center (RIC), ravnatelji…), ki meni, da NPZ letos lahko izpustimo. “Vse izpitne pole, ki so že pripravljene, bodo na Državnem izpitnem centru vseeno dostopne v elektronski obliki. Učenci in učitelji jih bodo lahko uporabili kot dodatno gradivo pri utrjevanju znanja ali zaključevanja šolskega leta, če bodo želeli,” je ob tem povedala ministrica prof. dr. Simona Kustec.