Poročilo ministrstva o izvedbi ukrepov v času COVID-19

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je pripravilo poročilo o izvedbi ukrepov na področju vzgoje in izobraževanja v času epidemije COVID-19.

Pri izvedbi ukrepov je ministrstvo zasledovalo naslednje ključne cilje:

  1. zagotavljanje kontinuiranega izobraževalnega procesa, ki je ustrezno prilagojen izrednim razmeram,
  2. preprečevanje nastajanja večjih razlik med učenci pri osvajanju znanja v tem času ter posebna skrb za ranljive skupine ter
  3. zagotavljanje ustreznih orodij za tehnično podporo učiteljem pri izvajanju izobraževanja na daljavo.

Na ministrstvu med drugim poudarjajo, da je glavni namen izobraževanja na daljavo v posebnih razmerah ohranjati stik učeče se populacije z vzgojno-izobraževalnim področjem in vsebinami znotraj le-tega, vzdrževati do sedaj doseženo raven znanja pri učencih, spodbuditi učence k doseganju ciljev v skladu z učnimi načrti in jih ob tem spodbujati k proaktivnemu delovanju ter skrbi za svoje znanje in razvoj. Učencem je potrebno omogočiti strokovno podporo v vsebinskem smislu in tudi podporo in pomoč pri razumevanju trenutne družbene situacije in odzivanju nanjo.

Zato je eno od osrednjih priporočil, ki so bila pripravljena s pomočjo strokovnjakov na Zavodu za šolstvo, ravnateljev in psihologov, da učitelji pri izobraževanju na daljavo zmanjšajo količino gradiva v primerjavi z učenjem v učilnici in da se osredotočijo na temeljne vsebine za doseganje temeljnih ciljev učnih načrtov.

Na ministrstvu ugotavljajo, da učni proces kontinuirano poteka prav na vseh osnovnih  in srednjih šolah ter zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Šole se ob upoštevanju različnih tehničnih zmožnosti za izobraževanje na daljavo trudijo vzpostaviti stik  prav z vsemi učenci in dijaki.

Celotno poročilo ministrstva je dosegljivo na spodnji povezavi.