Sprememba šolskega koledarja za srednje šole

Vir: Pixabay

S prvo spremembo se dijakom zaključnih letnikov v tem šolskem letu izjemoma da možnost za dodatni, tretji izpitni rok opravljanja popravnih izpitov še pred začetkom izvajanja mature ali zaključnega izpita.

Z drugo spremembo pa se obdobje izpitnih rokov za izboljševanje ocene za zaključne letnike podaljšuje iz enega dneva na dva dni, v tem času pa bodo dijaki zaključnih letnikov poleg opravljanja predmetnih izpitov, s katerimi bodo izboljševali pozitivno zaključene ocene pri predmetih oziroma strokovnih modulih oziroma ITS v zaključnem letniku, lahko opravljali tudi popravni izpit iz enega predmeta. To izpitno obdobje je v šolskem koledarju predvideno od 27. 5. 2020 do 28. 5. 2020.