Sprememba sklepa o merilih za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v srednje šole

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je 12. maja 2020 poslalo okrožnico osnovnim in srednjim šolam, v kateri jih obvešča o spremembi sklepa o merilih za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v programe srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja ter gimnazij za šolsko leto 2020/21.

Sprememba sklepa določa, da v primeru, če se na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk iz ocen vseh obveznih predmetov zadnje triade osnovne šole, se izbira med njimi, namesto uporabe točk, doseženih na nacionalnem preverjanju znanja, opravi na podlagi uporabe seštevka točk, pridobljenih iz zaključnih ocen iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole pri predmetih slovenščina (italijanščina oz. madžarščina kot materni jezik), matematika in prvi tuji jezik. Z učnim uspehom pri teh predmetih lahko kandidat dobi največ 45 točk.