Devetošolci v zadnji krog

Devetošolci so ponovno v šolskih klopeh. Žal ne vsi, le nekateri, ki pa morajo imeti od staršev podpisano izjavo.

Kot pri učenkah in učencih prve triade je tudi pri devetošolkah in devetošolcih, še posebej pri tistih, ki se niso srečevali, bilo videti veselje in smeh.

Zaključek šolanja v osnovni šoli ni kar tako in tokratna generacija bo imela zaznamovanega. Nič niso krivi in bilo jim je in bo vzeto.

Kako se bo to poznalo pri nadaljevanju šolanja in druženja sploh pa bo pokazal čas. Danes lahko samo ugibamo.

Za vtise prvega dne vrnitve pa imamo izjavo Tatjane Pufič, ravnateljice Osnovne šole Pohorskega odreda Slovenska Bistrica in devetošolk ter devetošolcev Osnovne šole Partizanska bolnišnica Jesen Tinje.


  • V šoli je veliko boljše, pogrešala sem sošolce in učitelje.
  • Občutki so čudni in malce neprijetni, saj smo se po dobrih dveh mesecih vrnili v šolo.
  • Težko  se je ponovno navaditi na šolo in zgodnje zbujanje, drugače pa je v razredu prijetno.
  • Vesela sem razlage učiteljice in mojih sošolcev.
  • Učenje doma je bilo zanimivo, saj sem se lahko preizkusil, koliko sem sposoben sam narediti, toda povratek v šolo je bil zelo prijeten.
  • Doma sem bila že tečna in težje se je bilo učiti, zato sem vesela vrnitve v šolo.

Devetošolke in dvetošolci OŠ Partiztanska bolnišnica Jesen Tinje


Sprejem devetošolcev in devetošolk v OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica.

V šolo smo sprejeli 75 učencev devetega razreda, od tega 61 na matični šoli in 14 učencev na podružnični šoli.  Učence smo razdelili na matični šoli v štiri skupine, na podružnični šoli pa ostanejo v eni skupini. Pouk poteka po prilagojenem urniku v skladu s priporočili.

Devetošolci so se ob osmi uri zbrali, kjer so jih pričakale učiteljice, razredničarke in ravnateljica. Po kratkem nagovoru smo jih pospremili v njihove razrede. Zaželeli smo jim spodbuden ponoven začetek dela v šoli pod posebnimi pogoji in uspešen zaključek osnovnošolskega izobraževanja.

Učenci in učenke se v šoli dobro počutijo in so veseli ponovnih  srečanj.

Tatjana Pufič, ravnateljica

Fotografije (iz OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica): Drago Jovič