Za Zoisovo štipendijo izjemni dosežek iz preteklih let

Dijaki. Vir: iStock

V srednje šole lahko vrnejo samo dijaki zaključnih letnikov in tisti, ki opravljajo maturo ali zaključni izpit, ter dijaki nižjih letnikov, ki jim bo šola organizirala dodatno učno pomoč ali pridobivanje praktičnega znanja in veščin, tisti, ki bodo opravljali izpite v skladu s šolskim koledarjem, in kandidati novinci za izvedbo prijavno – vpisnega postopka. Tako še vedno določa Odlok o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih zavodih, s katerim se je zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 prepovedalo zbiranje ljudi v vseh izobraževalnih ustanovah, pojasnjuje MIZŠ.

Za druge dijake omenjeni odlok ne dovoljuje prihoda v šolo, zato tudi ni možno, da se na srednjih šolah izvajajo različna tekmovanja, ki so bila sicer pred razglasitvijo pandemije predvidena. Zaradi tega kandidati za dodelitev ali nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije ne bodo oškodovani, saj je 1. junija 2020 začel veljati Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19, ki prinaša tudi spremembe na področju štipendiranja.

Ta določa, da bodo lahko kandidati za dodelitev Zoisove štipendije ob prehodu med ravnmi izobraževanja v šolskem letu 2020/2021 uveljavljali izjemni dosežek, ki so ga dosegli v šolskem letu 2017/2018 in v šolskem letu 2018/2019. Vlagatelji vloge za dodelitev ali nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije v šolskem letu 2020/2021 bodo lahko uveljavljali izjemni dosežek, ki so ga dosegli v času izobraževanja na ravni izobraževanja, za katero uveljavljajo Zoisovo štipendijo, pri čemer lahko ponovno uveljavljajo izjemni dosežek, ki so ga sicer uveljavljali oziroma bi ga uveljavljali v šolskem letu 2019/2020.