Razpis za prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2021

Objavljen je Javni razpis za izbor operacij »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2021«. Rok za oddajo prijav je 25. avgust.

Predmet javnega razpisa so zaposlitve pomočnikov vzgojiteljev v kohezijski regiji Zahodna Slovenija in učiteljev, svetovalnih delavcev oz. vzgojiteljev začetnikov v kohezijskih regijah Vzhodna Slovenija in Zahodna Slovenija, starih do vključno 29 let, pojasnjujejo na MIZŠ.

Razpis, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, je razdeljen v:

  • sklop A – »Pomočnik vzgojitelja začetnik« in
  • sklop B – »Učitelj začetnik«

V sklopu A  je predvidena zaposlitev 60 pomočnikov vzgojiteljev začetnikov v zahodni kohezijski regiji, za obdobje petih mesecev, in sicer na projektnem delovnem mestu pomočnika vzgojitelja v vrtcih in šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.  

Izbrani prijavitelj bo s pomočnikom vzgojitelja začetnikom sklenil pogodbo o zaposlitvi na razpisanem projektnem delovnem mestu za polni delovni čas za obdobje od 1. 11. 2020 do 31. 3. 2021, po izteku te pogodbe pa bo delovno razmerje nadaljeval s sklenitvijo nove pogodbe o zaposlitvi, in sicer za obdobje vsaj enega meseca.

V okviru sklopa B  bo zaposlenih 62 učiteljev začetnikov, 12 v vzhodni in 50 v zahodni kohezijski regiji, za obdobje osmih mesecev, in sicer na projektnem delovnem mestu učitelja, svetovalnega delavca ali vzgojitelja v v vrtcih, osnovnih šolah, glasbenih šolah, srednjih šolah, dijaških domovih in šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.

Izbrani prijavitelj bo z učiteljem začetnikom sklenil pogodbo o zaposlitvi na razpisanem projektnem delovnem mestu za polni delovni čas za obdobje od
1. 11. 2020 do 30. 6. 2021, neposredno po izteku pogodbe o zaposlitvi na projektnem delovnem mestu pa bo delovno razmerje nadaljeval s sklenitvijo nove pogodbe o zaposlitvi, in sicer za obdobje vsaj šestih mesecev, to je vsaj do 31. 12. 2021.

Rok za oddajo prijav je 25. 8. 2020 do 12. ure.