Razpis za prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2021

Otroci. Vir: Pixabay

Objavljen je Javni razpis za izbor operacij »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2021«. Rok za oddajo prijav je 25. avgust.

Predmet javnega razpisa so zaposlitve pomočnikov vzgojiteljev v kohezijski regiji Zahodna Slovenija in učiteljev, svetovalnih delavcev oz. vzgojiteljev začetnikov v kohezijskih regijah Vzhodna Slovenija in Zahodna Slovenija, starih do vključno 29 let, pojasnjujejo na MIZŠ.

Razpis, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, je razdeljen v:

  • sklop A – »Pomočnik vzgojitelja začetnik« in
  • sklop B – »Učitelj začetnik«

V sklopu A  je predvidena zaposlitev 60 pomočnikov vzgojiteljev začetnikov v zahodni kohezijski regiji, za obdobje petih mesecev, in sicer na projektnem delovnem mestu pomočnika vzgojitelja v vrtcih in šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.  

Izbrani prijavitelj bo s pomočnikom vzgojitelja začetnikom sklenil pogodbo o zaposlitvi na razpisanem projektnem delovnem mestu za polni delovni čas za obdobje od 1. 11. 2020 do 31. 3. 2021, po izteku te pogodbe pa bo delovno razmerje nadaljeval s sklenitvijo nove pogodbe o zaposlitvi, in sicer za obdobje vsaj enega meseca.

V okviru sklopa B  bo zaposlenih 62 učiteljev začetnikov, 12 v vzhodni in 50 v zahodni kohezijski regiji, za obdobje osmih mesecev, in sicer na projektnem delovnem mestu učitelja, svetovalnega delavca ali vzgojitelja v v vrtcih, osnovnih šolah, glasbenih šolah, srednjih šolah, dijaških domovih in šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.

Izbrani prijavitelj bo z učiteljem začetnikom sklenil pogodbo o zaposlitvi na razpisanem projektnem delovnem mestu za polni delovni čas za obdobje od
1. 11. 2020 do 30. 6. 2021, neposredno po izteku pogodbe o zaposlitvi na projektnem delovnem mestu pa bo delovno razmerje nadaljeval s sklenitvijo nove pogodbe o zaposlitvi, in sicer za obdobje vsaj šestih mesecev, to je vsaj do 31. 12. 2021.

Rok za oddajo prijav je 25. 8. 2020 do 12. ure.