Zaključuje se nenavadno šolsko leto

Konec šole

Šolsko leto 2019/2020 je bilo zagotovo najbolj nenavadno šolsko leto v zgodovini samostojne države Slovenije. Zaradi epidemije covid-19 se je 16. marca pouk pričel izvajati na daljavo. Kljub temu smo ga v skladu s šolskim koledarjem 24. junija pripeljali do uspešnega zaključka. Zaposleni v vzgoji in izobraževanju, učenke in učenci, dijakinje in dijaki ter njihovi starši so pokazali, da so zmagovalci znanja, ob zadnjem dnevu šolskega leta sporoča ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

16. marca je pričel veljati odlok o popolnem zaprtju vseh vzgojno-izobraževalnih zavodov v državi za preko 85.000 otrok in zaposlenih v vrtcih, ter za več kot 300.000 šolajočih se otrok in mladine ter 33.000 zaposlenih.

Projekt DIGI šola

Polovica otrok in večina zaposlenih se je v vrtce vrnila 18. maja. Takrat se je v šole vrnila tudi večina osnovnošolskih otrok prve triade, kar 99 odstotkov, in večina zaposlenih. Prav tako se je v šolske klopi vrnilo 85 odstotkov maturantov ter dijakinj in dijakov zaključnih letnikov.

Sledilo je postopno odpiranje šol. Tako je 25. maja v šolske klopi znova sedlo 18 tisoč devetošolk in devetošolcev. 1. junija se jim je pridružilo še 22.500 četrtošolk in četrtošolcev, vse skupine in oddelki v vrtcih in šolah so znova lahko delovali skupno kot pred epidemijo.

3. junija so bili vrtci in osnovne šole ponovno odprti za vse, večina srednješolcev z nekaj izjemami so šolanje nadaljevali na daljavo.

Da bi čimprej in celostno zagotovili enake možnosti izobraževanja na daljavo vsem šolajočim, je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport vzpostavilo projekt DIGI Šola, preko katerega želimo tudi dolgoročno zmanjšati razkorak med tistimi, ki imajo dostop do interneta in ustrezno opremo ter tistimi, ki je nimajo. S pomočjo donatorjev smo zbrali in razdelili preko 3000 kosov opreme.

Ministrica: Šolsko leto smo naredili z dobro štirico

Ministrica Simona Kustec je ob zaključku šolskega leta objavila tradicionalno poslanico.

»Epidemija COVID-19 je pokazala, da se šola spreminja, da bo del vzgoje in izobraževanja povezan tudi z uporabo novih tehnologij, vendar pa mora šola, kot prostor, ostati prvi dom znanja,« je med drugim poudarila in dodala: »Šolsko leto 2019/2020 smo naredili z dobro štirico in veliko razlogov za to je, da gremo na zaslužene počitnice in se sveži jeseni vrnemo nazaj v šolske klopi.« Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport se že aktivno pripravljamo na jesen in preigravamo različne scenarije.

Novo šolsko leto v številkah

V šolskem letu 2020/2021 bo osnovnošolcev predvidoma 195.224, od tega 21.455 prvošolk in prvošolcev. V srednjih šolah pričakujemo 73.900 dijakinj in dijakov, od tega v začetnem letniku programov nižjega poklicnega, srednjega poklicnega, srednjega strokovnega in gimnazijske izobraževanja okrog 20.000 novincev.