Rezultati analize izobraževanja na daljavo kmalu znani

Metallic cartoon mascot character magnifying glass search concept

Zavod Republike Slovenije za šolstvo bo predvidoma 7. julija objavil prve analize raziskave o poteku izobraževanja na daljavo v času epidemije virusa covid-19, napoveduje na svoji spletni strani.

V raziskavi »Analiza izobraževanja na daljavo v času epidemije« so sodelovali učenke in učenci osnovnih ter dijakinje in dijaki srednjih šol – anonimni vprašalnik je bil dostopen na spletni povezavi do 8. junija 2020.

Raziskovali so, med drugim, kako so izobraževanje na daljavo doživljali učenci in ravnatelji, kako so učitelji izvajali pouk v času izobraževanja na daljavo, kako so medsebojno sodelovali, katere digitalne tehnologije so za poučevanje uporabljali, kakšna je bila odzivnost učencev, kaj jim je predstavljalo največji izziv, na katere ovire so v času izobraževanja na daljavo naleteli, kako so ravnatelji vodili svoj kolektiv, katere tehnologije so pri tem uporabljali .