Učenje na daljavo, to ni »to«!

Zadnji dan “rajanja” osnovnošolcev smo pospremili v Osnovni šoli Pohorskega bataljona v Oplotnici. Po priporočilih ni bilo skupne prireditve v avli šole, ampak je potekala prek šolskega ozvočenja.

Recitacije, pesem in nagovor ravnatelja v imenu zaposlenih, potem pa “spet domov”. Po pogovorih na šolskih hodnikih pa velja zapisati, da bi kar vsi raje prihajali v šolo, kot pa se učili doma. Tudi pedagoško osebje ima s poučevanjem na daljavo več dela, manjka pristnega stika in pravih povratnih informacij, manjka veliko vsega. Tudi delo s prehrano je povsem drugačno, je bilo slišati v kuhinji in jedilnici. Zadnji meseci so veliko spremenili in tega v bodoče ne želimo več. Tisto prej je bilo boljše …

Ravnatelj Matjaž Vrtovec

“V glavnem je najprej bil šok. Sesul se je cel sistem učenja in IKT opreme. Potem smo se organizirali in poiskali vse možne povezave (spletne učilnice, video, sms sporočila…), kar je bilo odvisno tudi od starosti učencev.

Delo je bilo zelo naporno in stresno za učence, starše in učitelje. Vsi so se ob delu še učili in porabili veliko več časa, kot bi ga, če bi bili v šoli. Pričakovati je vrzeli v znanju. Posebej v prvi triadi, kjer se izvaja opismenjevanje.

Pokazalo se je, da se moramo na področju informatike še zelo izobraziti, da bomo vso opremo s pridom in celoti uporabili,” je še poudaril ravnatelj oplotniške osnovne šole.

Nekaj besed so dodali osmošolci Luka Gorenjak, Ema Samastur, Domen Hren in Zoja Stermecki.

Luka Gorenjak

Na daljavo ni to to! Zaradi tega, ker se ne moremo družiti, se pogovarjamo bolj po spletu. Novo šolsko leto bi bilo boljše, če bi bilo tako kot je bilo prej. Težav nisem imel, najtežje je bilo, da se nismo mogli družiti.

Ema Samastur

Ni bilo najboljše, ker nismo mogli poslušati razlage snovi pa družiti se nismo mogli. Težav nisem imela. Najraje pa sem delala angleščino, ker se rada učim tuje jezike.

Domen Hren

Bili so plusi in minusi. Bilo je mogoče res, da smo si lahko sami organizirali delo in smo imeli pri tem nekoliko več svobode. Je pa bilo manj socialnih stikov.

Zoja Stermecki

V bistvu je bilo kar zanimivo nekaj spoznati na novo. Da smo videli, kako poteka šola na daljavo.Bilo je zanimivo, v redu in zabavno malo spremeniti način. Slišali smo se po telefonu, pa je čas hitreje minil.