Maturanti kljub izobraževanju na daljavo uspešni

Dijakinja. Foto Pixabay

Danes so znani rezultati letošnje mature. Uspešno jo je opravilo 93,92 odstotka dijakov četrtih letnikov, ki so jo opravljali prvič, poklicno pa 92,59 odstotka tistih, ki so jo opravljali prvič. To je nekoliko nižji odstotek od lanskega. Zlatih maturantov pa je bilo več kot lani tako na splošni kot na poklicni maturi, poroča Slovenska tiskovna agencija STA.

Ocene so primerljive s preteklimi leti, tako da bodo lahko dijaki pri vpisu v nadaljnje izobraževanje konkurirali tudi drugim generacijam, je poudaril direktor Državnega izpitnega centra Darko Zupanc.

Pojasnil je, da so se meje za ocene pri nekaterih predmetih, denimo matematiki, spustile, a največ za nekaj odstotkov. Pri nekaterih predmetih pa so dosežki celo boljši in so se meje zvišale. Med slednjimi je tudi slovenščina, čeprav so maturanti letos zaradi epidemije covida-19 pisali esej iz slovenščine na isti dan kot drugo izpitno polo.

280 zlatih maturantov in 11 diamantnih

Predsednica Državne komisije za splošno maturo Marina Tavčar Kranjc je povedala, da se je državna komisija z rezultati mature seznanila že v preteklem tednu. Kot je dejala, je letošnja izvedba mature potekala skladno z maturitetnimi pravili ob upoštevanju potrjenih prilagoditev, ki so bile potrebne zaradi posebnosti ob razglasitvi epidemije novega koronavirusa.

Letos je splošno maturo uspešno opravilo 93,92 odstotka maturantov in maturantk. V primerjavi z lanskim letom je bilo tudi več zlatih maturantov, in sicer 280, medtem ko jih je bilo lani 236. Izmed 280 zlatih maturantov je 184 deklet in 96 fantov. Zlati maturantje prihajajo s 43 gimnazij iz vse Slovenije. Najboljših maturantov, torej tistih, ki so dosegli vse mogoče točke, pa je bilo letos 11, trije več kot lani. Izmed 11 diamantih maturantov je sedem deklet in štirje fantje. 

Še posebej dobri rezultati pri slovenščini

Še posebej dobre rezultate so letošnji maturantje dosegli pri slovenščini. Kot je dejala Tavčar Kranjčeva, so se letos pojavili dvomi o ustreznosti izbranega dela za pisanje eseja. Čeprav so nekateri maturantje menili, da je Ivan Cankar težak za razumevanje in da je oddaljen od današnje generacije, so rezultati mature pokazali ravno nasprotno. “Izkazalo se je, da je bila izbira dobra. Če vzamemo v zakup, da so kandidati pisali dve poli na isti dan, rezultati kažejo, da to ni v ničemer vplivalo na slabši rezultat, ampak ravno nasprotno,” je poudarila. 

Mednarodno maturo je letos opravljalo 63 maturantov, od tega 26 tujcev. Letos so dosegli boljši uspeh, 42 kandidatov pa je prejelo 40 točk. Največ, 45 točk, je dosegla dijakinja iz Ljubljane, najboljše povprečje pa so imeli v Kranju. 

Kot je še dejala Tavčar Kranjčeva, državna komisija kršitev izpitnih tajnosti letos ni zasledila, zato so rezultati po njenih besedah verodostojni.