Ministrstvo in sindikat uskladila pravilnik o napredovanju

Učitelj

Učitelj

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simona Kustec in glavni tajnik SVIZ Slovenije Branimir Štrukelj sta uskladila vse člene besedila v Pravilniku o spremembah in dopolnitvah pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, je sporočilo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ).

Sprememba bo omogočila lažje napredovanje strokovnih delavcev v naziv svetnik in predstavlja izpolnitev pomembnega dela dogovora o prenovi kariernega razvoja strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja, ki sta ga MIZŠ in SVIZ podpisala že januarja letos. Dogovor pomeni tudi uresničitev pete točke stavkovnega sporazuma med Vlado RS in SVIZ iz leta 2018, ki se nanaša na karierni razvoj strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju.

Pravilnik stopi v veljavo 1. septembra

Spremenjeni pravilnik bo stopil v veljavo 1. septembra 2020, kar je prvič po letu 2010, ko je bil nazadnje spremenjen pravilnik, prvotno sprejet leta 2002.

Spremenjeni pravilnik znižuje število točk iz naslova dodatnega strokovnega dela in ohranja izjemno napredovanja v nazive, pri čemer lahko strokovni delavec na področju vzgoje in izobraževanja, ob izpolnjevanju vseh s predpisi določenih pogojev, preskoči le en strokovni naziv. Hkrati posodablja izrazoslovje in upošteva spoznanja nekaterih praks v upravnih postopkih napredovanj zaposlenih na področju vzgoje in izobraževanja v nazive.

Prenova koncepta kariernega razvoja

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo vprašanje kariernega razvoja zaposlenih obravnavalo celostno v okviru  projekta Vodenje in upravljanje profesionalnega in kariernega razvoja ravnateljev in strokovnih delavcev v obdobju od 2020-2022, ki bo sofinanciran iz kohezijskih sredstev.

Kot pravijo na ministrstvu, se zavedajo, da je vsebinski del kariernega razvoja potrebno dobro premisliti in ga prenoviti. Rezultati projekta bodo ob opravljenih konceptualnih razmislekih sistema strokovna podlaga za spremembo celotnega sistema kariernega razvoja zaposlenih v vzgoji in izobraževanju.