Na prvem mestu po uporabnosti Google, sledi Arnes

Učenci in učitelji najbolj potrebujejo prenosnike. Vir: Pixabay

Učenci in učitelji najbolj potrebujejo prenosnike. Vir: Pixabay

Arnes je predstavil tudi rezultate ankete o rabi storitev IKT v vzgojno-izobraževalnih zavodih med epidemijo.

Na anketo je odgovorilo 1.274 sodelujočih, med katerimi je bilo največ učiteljev (81 odstotkov). Šestnajst odstotkov je bilo informatikov, deset odstotkov ravnateljev, dva odstotka pa pomočnikov ravnateljev. Anketiranci so lahko izbrali več vlog.

Pomembnost ponudnikov storitev za izobraževanje na daljavo

Pri oceni pomembnosti ponudnikov storitev med izobraževanjem na daljavo so ponudnike ocenjevali na lestvici od 1 do 5.

Najvišjo povprečno oceno je za storitve prejel Google: 4,1. Uporabniki so kot prednost izpostavili predvsem poznavanje storitev, njihovo uporabnost in širši nabor tistih, ki niso nujno namenjene izobraževanju, kot je na primer iskalnik. Tega večina ostalih ponudnikov ne ponuja.

Na drugo mesto so uporabniki uvrstili storitve Arnesa, ki so dobile povprečno oceno 3,9. Med prednostmi so izpostavili pomoč in podporo Arnesa pri uporabi storitev ter skrb za varnost in zasebnost, saj se podatki uporabnikov nahajajo v Sloveniji.

Na tretjem mestu pomembnosti je Microsoft s povprečno oceno 3,7.

Sledijo storitve drugih ponudnikov, med katerimi so največkrat omenili videokonferenčno orodje Zoom. Na petem mestu so storitve e-Asistenta in na šestem mestu storitve Lo.polisa.

Kaj učitelji uporabljajo. Vir: Arnes
Kaj učitelji uporabljajo. Vir: Arnes

Arnesove storitve za izobraževanje na daljavo

Uporabniki so med storitvami Arnesa najbolj pogosto uporabljali e-pošto, sledijo Arnes Učilnice (spletne učilnice na platformi Moodle) in videokonferenčne storitve Arnes Splet (spletišča na platformi WordPress) ter Portal SIO, ki predstavlja središčno točko za izobraževanje na daljavo.

Rezultati ankete kažejo na veliko raznolikost uporabljenih storitev. Elektronsko pošto so uporabniki ocenili kot najbolj pomembno s povprečno oceno 4,1, sledijo Arnes Učilnice in videokonferenčne storitve s povprečno oceno 3,5.

Arnes Učilnice so prejele večji delež ocen najbolj pomembno.

Učitelji in učenci potrebujejo prenosnike

V anketi so uporabniki odgovorili, da ima 63 odstotkov učiteljev ustrezno opremo za delo na domu. V 23 odstotkih imajo dovolj opreme, a ta ni vedno ustrezna, na primer za videokonferenčne pogovore (kamere, slušalke, mikrofoni), nekateri si želijo boljšo internetno povezavo. Kar 95 odstotkov vprašanih meni, da so za učitelje za delo med izobraževanjem na daljavo primerni prenosni računalniki. Tablične računalnike je kot primerno opremo označilo 19 odstotkov vprašanih.

Opremljenost učencev z opremo IKT, ki je primerna za izobraževanje na daljavo, je slabša. 49 odstotkov učencev ima primerno opremo za izobraževanje na daljavo. 23 odstotkov učencev nima dovolj opreme, v 28 odstotkov pa ta na primer ni ustrezna za izvedbo videokonferenc. Kot primerno orodje uporabniki znova izpostavljajo prenosne računalnike, in sicer v 88 odstotkov. Med dodatno opremo poleg kamer, slušalk in mikrofonov omenjajo tudi tiskalnike. Prav tako uporabniki izpostavljajo, da nimajo vsi učenci dovolj zmogljive internetne povezave.