Starši o modelih šolanja jeseni

Šolarji naj bodo tudi jeseni v šoli, če se le da. Vir.: Envato

Šolarji naj bodo tudi jeseni v šoli, če se le da. Vir.: Envato

Osnovne šole so po začetnih tehničnih težavah, nekatere z enotedenskim zamikom, pouk na daljavo izpeljale in šolsko leto uspešno zaključile, so ocenili v Zvezi aktivov svetov staršev Slovenije (ZASSS).

Po prvem in petem tednu pouka na daljavo so namreč pripravili anketo za starše in tako zbrali informacije o njegovem poteku. 

Odgovore so nato analizirali in pripravili predloge, ki lahko po njihovem mnenju pomagajo pri odločanju o različnih modelih šolanja jeseni.

Zbrali so jih v osem sklopov, vsak sklop pa so tudi podrobno pojasnili.

  1. Pouk naj se v čim večji možni meri izvaja v šoli. 
  2. Kriteriji za odločitev o modelu naj bodo vnaprej določeni in znani. 
  3. Šole, učitelje in učence je treba ustrezno opremiti in usposobiti za uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT). 
  4. Če bo potrebno pouk (delno) izvajati na daljavo, naj bo ustrezno organiziran. 
  5. Če bo potrebno pouk (delno) izvajati na daljavo, naj bo ustrezno prilagojen. 
  6. V primeru pouka na daljavo je treba zagotoviti sprotno evalvacijo in poskrbeti za redno spremljanje napredka učencev na različnih področjih. 
  7. Ne glede na način pouka je treba poskrbeti za ranljive skupine in za nadarjene učence. 
  8. V primeru pouka na daljavo je treba predvideti in zmanjšati negativne učinke pri vpisu na srednjo šolo in pridobivanju štipendij. 

Zaradi daljše odsotnosti socialnih stikov med otroki so se namreč, kot ugotavljajo, pokazale psihološke težave in težave z motivacijo za učenje, ki ji je botrovala tudi odsotnost žive strokovne razlage nove snovi.

Pojavila so se tudi vprašanja o ustrezni prehrani učencev, ki imajo subvencionirane vse obroke v šoli. Pereč problem je po njihovem tudi ocenjevanje in obveščanje staršev o napredku otrok.