Učitelji in učenci potrebujejo prenosnike

Za delo med izobraževanjem na daljavo so najbolj primerni prenosni računalniki, se je izkazalo v anketi, ki jo je ob koncu šolskega leta izvedel Arnes. V njej je sodelovalo 1274 učiteljev, ravnateljev in informatikov.

Velika večina, kar 95 % vprašanih je menilo, da so za učitelje za delo med izobraževanjem na daljavo primerni prenosni računalniki, 88 odstotkov pa jih je menilo, da je to najboljša rešitev tudi za učence.

Oprema, ki jo učitelji potrebujejo za izobraževanje na daljavo

V anketi so uporabniki odgovorili, da imata skoraj dve tretjini učiteljev ustrezno opremo za delo na domu. Slaba četrtina vprašanih pa ima dovolj opreme, a ta ni vedno ustrezna, na primer za videokonferenčne pogovore (kamere, slušalke, mikrofoni), nekateri si želijo boljše internetne povezave. 

Nujna je dovolj zmogljiva internetna povezava

Opremljenost učencev z opremo IKT, ki je primerna za izobraževanje na daljavo, je slabša – ima jo le polovica. Četrtina učencev nima dovolj opreme, v 28 % pa ta denimo ni ustrezna za izvedbo videokonferenc. Med manjkajočo dodatno opremo so poleg kamer, slušalk in mikrofonov navedli tiskalnike. Vsi učenci tudi nimajo dovolj zmogljive internetne povezave.

V Arnesovi anketi o rabi storitev IKT v vzgojno-izobraževalnih zavodih med epidemijo so udeleženci tudi ocenili pomembnost ponudnikov storitev med izobraževanjem na daljavo (najboljšo oceno je dobil Google, na drugo mesto so uvrstili storitve Arnesa).

Uporabniki so med storitvami Arnesa najbolj pogosto uporabljali e-pošto, sledijo Arnes Učilnice (spletne učilnice na platformi Moodle) in videokonferenčne storitve, Arnes Splet (spletišča na platformi WordPress) ter Portal SIO kot središčno točko za izobraževanje na daljavo.