Konferenca ravnateljev v znamenju novega koronavirusa

Jutri se na Brdu pri Kranju prične tradicionalna konferenca ravnateljev  vzgojno-izobraževalnih zavodov v Republiki Sloveniji. Potekala bo tri dni, 18., 19. in 20. avgusta.

Konferenca, ki jo organizira Zavod RS za šolstvo, je namenjena predstavitvi bistvenih novosti v vzgoji in izobraževanju v šolskem letu 2020/21, ki bodo ključne za uspešno pedagoško vodenje v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah.

Zaradi novega koronavirusa bo potekala v skladu s pravili NIJZ, prav tako bodo posledice epidemije v šolstvo ena osrednjih konferenčnih tem pa tudi neformalnih pogovorov med udeleženci.

Tudi o izobraževanju v nepredvidenih okoliščinah

Na letošnji konferenci bomo predstavili izsledke raziskave o izobraževanju na daljavo,  posebno pozornost pa bomo namenili predstavitvi didaktičnih in organizacijskih usmeritev za različne oblike izvajanja vzgojno-izobraževalnega procesa in ravnanju vrtcev in šol ob nepredvidenih okoliščinah.

Na konferenci je prijavljenih 630 ravnateljic in ravnateljev vrtcev ter osnovnih in srednjih šol.

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport, prof. dr. Simona Kustec, bo predstavila tudi izhodišča in usmeritve na področju vzgoje in izobraževanja za prihodnje obdobje.

Na delavnicah se bodo ravnateljice in ravnatelje  usposabljali o temah: zagotavljanje varnega in vzpodbudnega učnega okolja v vrtcih in šolah, čustveni vidik uvajanja otroka v vrtec, upoštevanje raznolikosti v vrtcu in šoli za zagotavljanje kakovostnega vzgojno-izobraževalnega procesa, uporaba izkušenj iz izobraževanja na daljavo, načrtovanje pouka s pomočjo učnih načrtov v interaktivni obliki.

Za področje srednjega poklicnega, srednjega strokovnega in poklicno tehniškega izobraževanja bodo predstavniki Centra RS za poklicno izobraževanje predstavili možnosti izvajanja praktičnega pouka in praktičnega usposabljanja v nepredvidenih okoliščinah.

Odločitev o načinu pouka s 1. septembrom

Pričakovati je, da bi najkasneje ob koncu konference ravnateljice in ravnatelji, s tem pa tudi slovenska javnost, izvedeli, kako bo potekalo izobraževanje v novem šolskem letu.

Predvideni so po štirje modeli poučevanja. Po enem bi vsi učenci in dijaki nemoteno obiskovali pouk v učilnici, po drugem pa bi šole povsem zaprli za pouk. Preostala modela predvidevata kombinacijo pouka v razredu in po spletu.

Tako ravnatelji kot starši so se javno zavzeli za to, da se novo šolsko leto začne v šolskih klopeh.