Nova pravila o napredovanju v veljavi 1. septembra

Učiteljske dileme. Foto Pixabay

Učiteljske dileme. Foto Pixabay

V Uradnem listu Republike Slovenije je objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o napredovanju zaposlenih na področju vzgoje in izobraževanja v nazive, opozarja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Pravilnik se začne uporabljati s 1. septembrom 2020.

Spremembe in dopolnitve se nanašajo na:

  • lažje pogoje za napredovanje v naziv svetnik,
  • kriterije in merila za izvedbo mednarodnih konferenc,
  • vrednotenje nastopov strokovnih delavcev s širitvijo na vse javne umetniške nastope,
  • posodobljeno izrazoslovje in dodatne kriterije za ovrednotenje nekaterih dodatnih strokovnih del z upoštevanjem spoznanj praks v upravnih postopkih napredovanj v nazive,
  • obrazec za vložitev predloga. 


V skladu s predhodno določbo se predavanje, delavnica oziroma samostojni referat na mednarodnem kongresu, konferenci ali posvetu, izvedeni do 31. avgusta 2020, vrednotijo in točkujejo v skladu s pogoji določenimi pred spremembo pravilnika.

Predloge za napredovanje v naziv bo po novih pogojih mogoče vlagati s 1. septembrom 2020.  Predlogi, vloženi do vključno 31. avgusta 2020, četudi se bo o njih odločalo po navedenem datumu, bodo obravnavani po določbah pravilnika pred spremembo.

Spremembe pravilnika so del dogovora o uresničitvi pete točke Stavkovnega sporazuma med Mizš in Sviz, ki je bil podpisan 8. januarja 2020.