Za bolj varno in spodbudno učno okolje

Za varno in spodbudno učno okolje. Vir: Unsplash

Za varno in spodbudno učno okolje. Vir: Unsplash

Vir: Unsplash

Zavod RS za šolstvo je za to jesen pripravil tri samostojne osemurne seminarje na temo »Varno in spodbudno učno okolje«. V prejšnjih letih se je kot ena najbolj perečih tem oziroma potreb v šolah pojavljala krepitev varnega in spodbudnega učnega okolja, čustvene in socialne pismenosti ter ravnanja z neželenim vedenjem.

Koordinatorica spletnih seminarjev, ki so brezplačni, je dr. Zora Rutar Ilc. Seminarji bodo na razpolago teden dni, da si ga bodo lahko udeleženci oziroma šolski kolektivi ogledali takrat, ko jim to časovno najbolj ustreza. Prijave potekajo prek Katisa.

Seminarji so namenjeni učiteljem, ravnateljem in drugim strokovnim delavcem osnovnih šol, pa tudi vrtcev. Aktivnosti se izvaja po navodilih iz videoposnetka s kolegi v živo (če ste v šoli) ali na daljavo. Seminar je deloma izbiren, saj je za pridobitev potrdila za 8 točk potrebnih 80% opravljenih vaj (dokazila zanje se oddaja v forum).

Seminar Varno in spodbudno učno okolje ima tri samostojne enote:

1. Dobri odnosi in sodelovanje za večjo zavzetost – tudi na daljavo

2. Čustveno in socialno učenje – tudi na daljavo

3. Odnosna kompetenca učitelja in ravnanje pri neželenem vedenju – tudi na daljavo

Seminar za ves kolektiv

Na zavodu za šolstvo so pred poletnimi počitnicami oblikovali celotno ponudbo seminarjev in drugih izobraževanj. Med drugim so uspešno izpeljali seminarje za ravnatelje. Na štiri seminarje, ki so namenjeni celotnim kolektivom in so posvečene temam, ki naslavljajo celoten učno-vzgojni proces na daljavo, vključno z vrednotenjem, so do zdaj prejeli 1810 prijav za skupno 53 šolskih aktivov. Prijava na te seminarje je mogoča še do 15. septembra.