STISKA? NI JE VEČ :) (STatIStiKA, fuNkcIJE, Valj, EnaČbe)

Za pouk matematike v osnovnih in srednjih šolah so svetovalke predmetne skupine za matematiko Zavoda RS za šolstvo pripravile osem modelov:

Izvedbeni modelih so opremljeni z didaktičnimi priporočili in strokovnimi gradivi. Modeli so bili predstavljeni na videokonferenčni srečanjih z učitelji v času karantene ter avgusta na študijskih srečanji z učitelji matematike.

Posebej je treba izpostaviti, da so nekateri modeli nastali tudi ob upoštevanju izsledkov analize izobraževanja na daljavo v času epidemije Covid-19 v Sloveniji.