Kobi podarja licence

V tednu disleksije Kobi šolam tudi letos podarja licence. V lanskem šolskem letu se je njihovemu brezplačnemu programu za šole pridružilo 73 šol in nekaj drugih ustanov (knjižnic, centrov), letos pa se je v nekaj dneh že prijavilo 70 novih šol.

Kobi je učni pripomoček za učenje branja, ki s prilagodljivim oblikovanjem besedila in barvami pomaga otroku pri zlogovanju in vezavi. Namenjen je predvsem otrokom z disleksijo in drugim s težavami pri opismenjevanju.

Barvanje težavnih črk in bralni okvirček

Pri učenju vezave zlogov nudi podporo tako, da poudari ali obarva samoglasnike. Tako dobi bralec vizualni impulz, kje mora zadržati glas. Otrokom, ki jim preglavice povzroča obračanje črk (horizontalna ali vertikalna reverzija) omogoča selektivno obarvanje “težavnih” črk. Tako otrok hitreje usvoji točno povezavo znak/glas. Ponuja tudi bralni okvirček za tiste, ki jim težave povzroča fokus. Zaradi prilagojenega oblikovanja besedila se pri otrocih s tovrstnimi izzivi v trenutku izboljšata hitrost in natančnost branja, z njima pa tekočnost, razumevanje in veselje do branja. 

Kobi vključuje tudi elemente, ki vzpodbujajo motivacijo in omogočajo spremljanje napredka. Učenje poteka na poljubnih besedilih, ki so primerni otrokovi starosti.  

Več na https://resitve.sio.si/kobi/