Uspešni uresničujejo teorijo v praksi

Izkušeni in uspešni učitelji so enotni v temeljnih pristopih k izobraževanju na daljavo. Spletna učilnica predstavlja središčno točko, na katero pripenjamo različne dejavnosti in orodja. To je ključno sporočilo nedavne Arnesove spletne konference Mreža izobraževanja – na daljavo.

Nasveti izkušenih kolegov ter izmenjava konkretnih dobrih praks in inovativnih pristopov k izvajanju izobraževanja na daljavo, ki ga omogoča pestra paleta orodij digitalne tehnologije, tega si najbolj želijo učiteljice in učitelji, ugotavljajo pri Arnesu, kjer imajo neprestane učitelje s pedagoškimi delavci.

Zato so 22. septembra pripravili izredno spletni dogodek Mreža izobraževanja – na daljavo kot dopolnilo tradicionalni Arnesovi Mreži znanja, ki bo novembra.

Posnetke predavanj si lahko ogledate na portalu Arnes Video ali s klikom na povezave, ki jih najdete spodaj. Pri videoposnetkih imate tudi možnost prenosa predstavitev v formatu pdf.

Arnes pomaga šolam

Uvodnemu nagovoru direktorja Arnesa, Marka Bonača, je sledilo predavanje Tomija Dolenca o podpori in bogatih izkušnjah Arnesa pri izobraževanju na daljavo in poletnih aktivnostih, širitvi zmogljivosti, novih storitvah in izobraževanjih za učitelje.

Teorija, organizacija in praksa

Pogled pedagoške stroke na izobraževanje na daljavo je zastopal Jože Rugelj z ljubljanske pedagoške fakultete, ki je predstavil dogajanje v glavah učencev, ko so prostorsko ločeni od sošolcev in učitelja. Opozoril je na ključne razlike v zasnovi in poteku pouka na daljavo in specifične kompetence, ki jih za učinkovito delo potrebuje učitelj.

Naslednji trojček predstavitev se je ukvarjal z vprašanjem, kako šolo, kolektiv in učence pripraviti na izobraževanje na daljavo. Miklavž Šef z OŠ Litija je za kolege zbral in zapisal strukturiran dokument z nasveti, izpostavil je predvsem izbiro enotnega temeljnega delovnega okolja. Ravnateljica OŠ Trnovo Đulijana Juričić je poudarila pomen negovanja odnosov v kolektivu, z otroci in starši in predstavila lastno uspešno prakso.

Med izobraževanjem na daljavo se je treba posvetiti tudi izobraževanju učiteljev in učiteljic. O videokonferenčnih delavnicah o uporabi različnih orodij, predvsem spletnih učilnic, je govoril Renato Lukač.

Konkretne pristope pri izobraževanju na daljavo in rabo različnih orodij pa so predstavili izkušeni učitelji na primerih razrednega pouka in štirih predmetov.

Uspešni v praksi udejanjajo strokovna spoznanja

Spodbudno in morda ključno sporočilo konference je, da so si izkušeni in uspešni učitelji enotni v temeljnih pristopih k izobraževanju na daljavo. Spletna učilnica predstavlja središčno točko, na katero pripenjamo različne dejavnosti in orodja. Ta so lahko integrirana v samo učilnico ali pa vključena kot spremljajoča aktivnost.

Nabor pedagoških orodij in dejavnosti v Arnes Učilnicah, ki podpirajo napredno vrednotenje, aktivno udeležbo učenca in formativno spremljanje, je s konkretnimi primeri predstavilo pet predavateljev. Maja Vičič Krabonja, dolgoletna sodelavka projekta Inovativna pedagogika 1:1Irena Humar Kobal in Petra Gabriel, OŠ Dornberk, Igor Lipovšek, dolgoletni svetovalec Zavoda za Šolstvo ter Rafaela Kožlakar, Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik.

Mladen Kopasić z OŠ Polje pa je poudaril pomen virtualne skupnosti učiteljev in sodelovanja med njimi.

Praksa izkušenih izvrstno udejanja spoznanja pedagoške stroke, je v spremljajočem spletnem klepetu izpostavil tudi Rugelj.

Novi izzivi varnosti in zasebnosti

Raba različnih spletnih orodij je med epidemijo pokazala tudi mnoge varnostne izzive. Benjamin Lesjak in Maja Vreča sta izpostavila, da so mnogi učitelji uporabljali aplikacije in orodja, ki so jih že poznali, ali pa so se jim zdela dovolj enostavna za uporabo. Nemalo teh orodij je bilo brezplačnih – takih, pri katerih uporabnik uporabo plačuje s tem, da ponudniku dovoli vpogled v svojo zasebnost.

Prva in morda ne zadnja Mreža izobraževanja – na daljavo je močno izpostavila potrebo po prenosu znanja in izmenjavi izkušenj med učitelji, njihovo navezanost na stroko in podporo institucij.

Arnesov videokonferenčni sistem za množične spletne dogodke

Dogodek je potekal na daljavo prek Arnesovega videokonferenčnega sistema za podporo množičnim spletnim dogodkom, s katerim bomo med drugim novembra v splet prenesli tradicionalna srečanja ravnateljev v Portorožu.

V času epidemije smo s sistemom že omogočili odmeven prenos dokumentarca Žejni svet s spremljajočim predavanjem, izobraževanje 5.000 vzgojiteljic in vzgojiteljev v vrtcih in izvedbo izjemno priljubljenih webinarjev, ki smo jih na Arnesu pripravil čez poletje. 

Posnetki predavanj

Posnetki predavanjPredavatelji
Pozdravni nagovorMarko Bonač, Arnes
Izobraževanje na daljavoJože Rugelj, Pedagoška fakulteta UL
Podpora Arnesa izobraževanju na daljavoTomi Dolenc, Arnes
Kako pripraviti šolo na izobraževanje na daljavoMiklavž Šef, OŠ Litija
Primeri dobre rabe – vidik ravnateljaĐulijana Juričič, OŠ Trnovo
Primeri dobre rabe – interno izobraževanjeRenato Lukač, Gimnazija Murska Sobota
Primeri dobre rabe – razredni poukMladen Kopasić, OŠ Polje
Primeri dobre rabe – zgodovinaMaja Vičič Krabonja, Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor
Primeri dobre rabe – slovenščinaIrena Humar Kobal in Petra Gabriel, OŠ Dornberk
Primeri dobre rabe – geografijaIgor Lipovšek, OŠ Otočec
Primeri dobre rabe – kemijaRafaela Kožlakar, Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik
Varnostni vidikBenjamin Lesjak, Datainfo.si, Safe.si in Maja Vreča, Arnes, Safe.si