Za prve zaposlitve 1,94 milijona evrov

Mlada učiteljica. Vir: MIZŠ

Mlada učiteljica. Vir: MIZŠ

Na razpis za izbor operacij Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2021 je prispelo 198 vlog. Ministrstvo je potrdilo 170 operacij v skupni vrednosti 1,94 milijona evrov, in sicer 113 za pomočnika vzgojitelja začetnika (53 v vzhodni in 60 v zahodni regiji), in 57 vlog za učitelja začetnika (23 v vzhodni in 34 v zahodni regiji), sporoča Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Razpis sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Gre za zaposlitve pomočnikov vzgojiteljev začetnikov ter učiteljev, vzgojiteljev in svetovalnih delavcev začetnikov, starih do 29 let.

Izbrani na razpisu za delovno mesto pomočnika vzgojitelja začetnika bodo predvidoma pogodbo o zaposlitvi sklenili za polni delovni čas za obdobje od 1. 11. 2020 do 31. 3. 2021, po izteku te pogodbe pa bodo delovno razmerje nadaljevali s sklenitvijo nove pogodbe o zaposlitvi, in sicer za obdobje vsaj enega meseca, to je vsaj do 30. 4. 2021.

Izbrani na razpisu za delovno mesto učitelj začetnik bodo predvidoma sklenili pogodbo o zaposlitvi na razpisanem projektnem delovnem mestu za polni delovni čas za obdobje od 1. 11. 2020 do 30. 6. 2021, neposredno po izteku pogodbe o zaposlitvi na projektnem delovnem mestu pa bodo delovno razmerje nadaljevali s sklenitvijo nove pogodbe o zaposlitvi, in sicer za obdobje vsaj šestih mesecev, to je vsaj do 31. 12. 2021.