Za več podpore učiteljem pri IKT

Timsko delo. Vir: Pixabay

Timsko delo. Vir: Pixabay

Vir: Pixabay

Šole so bile obveščene, da je ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport sprejelo Sklep o nujnih ukrepih na področju kadrovske problematike, ki so potrebni za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov. Z njim se v osnovnih šolah sistemizira delovno mesto računalnikar-organizator informacijskih dejavnosti, v vrtcih pa delovno mesto tehnični delavec – vzdrževalec učne tehnologije V oziroma delovno mesto vzdrževalec računalniške opreme VII/1.

Gre za razširitev obstoječega mesta računalnikarja-organizatorja informacijskih dejavnosti na osnovnih šolah.

V vrtcih doslej niso imeli nikogar, v srednji šoli pa le vzdrževalce učnih pripomočkov – torej pomočnike za fiziko in podobno ter vzdrževalce. S tem sklepom se zadeva bistveno izboljšuje. Seveda pa bo izziv za tako kratek čas dobiti toliko ljudi, pojasnjuje Janko Harej, sodelavec projekta SIO2020.

V srednji šoli se učitelju, ki ima znanja s področja informacijsko komunikacijske oziroma digitalne tehnologije ter kompetence za strokovno podporo učiteljem pri uporabi te tehnologije pri pouku in opravlja v šoli naloge organizatorja informacijskih dejavnosti, tedensko ur pouka lahko zmanjša in sicer odvisno od števila dijakov (najmanj za dve uri, če je dijakov do 150 in za največ enajst ur, če je dijakov od 1351 do 1500).

Naloge tega učitelja v povezavi z organizacijo informacijskih dejavnosti so med drugim:

  • podpora učiteljem pri razvijanju digitalnih kompetenc
  • sodelovanje z ravnateljem in učitelji ter vzdrževalcem učne tehnologije oziroma računalniške opreme pri načrtovanju in uvajanju IKT v pouk,
  • priprava digitalne strategije rabe IKT za izvedbo programov šole.