Konferenca o izobraževanju talentov – tokrat virtualno

Letošnja mednarodna znanstvena konferenca o izobraževanju talentov, ki jo organizirajo  ITEI (International Talent Education Institute), MIB (International Education Center) in UP PEF (Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete), bo potekala 19. in 20. novembra 2020 v virtualnem okolju (livestorm.co).

Že peto leto zaporedoma bo potekala mednarodna znanstvenega konferenca o izobraževanju talentov, na kateri bo aktivno sodelovalo okoli 200 udeležencev iz več kot desetih držav. Konferenca bo osvetlila teme in rezultate raziskav ter mednarodne prakse s področja izobraževanja nadarjenih, ustvarjalnosti, razvoja talentov. Poleg tega je namen konference predstaviti razvoj tega področja.

»Obravnavna bodo tudi druga področja, vključno s teoretičnimi osnovami, znanstvenimi praksami, didaktičnimi in učnimi metodami ter strategijami, razpravljalo se bo o povečanju potenciala nadarjenih, ustvarjalnih, talentiranih učencev, svetovanju in usmerjanju, integriranih storitvah, zasnovanih in izvedenih za posebne potrebe nadarjenih oseb,« je o konferenci dodala predsednica programskega odbora dr. Mojca Kukanja Gabrijelčič (UP PEF).

V plenarnem delu se bodo predstavili eminentni strokovnjaki s področja razvoja nadarjenosti in talentiranosti, Christine Blower (Belgija), Nicholas Colangelo (ZDA), Taisir Subhi Yamin (Nemčija), Connie Phelps (ZDA), Miona Majstorovic Lamaitre (Francija), Willeke Rol (Nizozemska), Jasna Arrigoni (Hrvaška), ki bodo ponudili številne možnosti za nadaljnji razvoj in boljšega razumevanje pomena izobraževanja talentov – nosilcev našega nadaljnjega družbenega razvoja.


Rok za prijavo: 8. november 2020