Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami

Otroška igra. Vir: Pixabay

Otroška igra. Vir: Pixabay

V sredo, 18. novembra bo v organizaciji Zavoda RS za šolstvo potekalo videokonferenčno srečanje vodilnih in vodstvenih delavcev, ki delajo na področju vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami na temo Kakovost na področju vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v luči multidisciplinarnih pristopov.

Najprej bodo predstavili

  • načrtovanje dela na daljavo z otroki s posebnimi potrebami,
  • aktualne usmeritve na področju usmerjanja otrok s posebnimi potrebami
  • potek vzgojno-izobraževalnega procesa v luči načel dela z otroki s posebnimi potrebami v Prilagojenih programih osnovne šole s predstavitvijo prenovljenih učnih načrtov za obvezne izbirne predmete v Prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom.

V popoldanskem programu srečanja bo potekala okrogla miza, na kateri bodo sodelovali:

Anton Baloh, direktor Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo, MIZŠ,

mag. Polona Šoln Vrbinc, vodja Sektorja za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami na MIZŠ,

dr. Vinko Logaj, direktor ZRSŠ,

mag. Renata Zupanc Grom, vodja Oddelka za OŠ, ZRSŠ

dr. Natalija Vovk-Ornik, vodja Oddelka za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, ZRSŠ

Dr. Marko Kalan in dr. Peter Janjušević iz Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana bosta predstavila raziskavo “Skrb za duševno zdravje in dobrobit otrok in mladostnikov v šoli”.

Vabilo in program.