Uporaba spletnih učilnic in videokonferenc med izobraževanjem na daljavo

Zavod RS za šolstvo je šolam poslal usmeritve v zvezi z izvajanjem pouka na daljavo. V povezavi s posredovanimi priporočili tudi Arnes predlaga, da učitelji aktivnosti v spletnih učilnicah, ki ne zahtevajo skupne prisotnosti, razporedijo čez dan.

Videokonference, na primer Arnes VID ali Arnes Zoom, lahko uporabljate tudi neodvisno od spletnih učilnic.

S takimi aktivnostmi boste pomagali zmanjšati obremenitve sistemov za izobraževanje na daljavo  in omogočili družinam z več otroki nemoteno delo s pomočjo računalnika.

Arnes je med počitnicami dodatno razširil strežniške zmogljivosti Arnes Učilnic, z nadgradnjami pohitril delovanje sistema in izboljšal delovanje aplikacije. Vklopil je tudi dodatne zaščite proti kibernetskim napadom.

Ne pozabite tudi na e-identiteto

e-poštni naslov, ki ga učitelj oz. učenec uporabljata pri izobraževanju na daljavo oz. splošno pri uporabi e-storitev v izobraževalnem procesu, je nujni del digitalne identitete udeleženca. e-naslov v orodju SIO.MdM ne sme biti prazen ali neveljaven podatek, prav tako naj kot e-naslov učenca ne bo vpisan tuj podatek – npr. e-naslov učitelja ali starša. Več informacij najdete na spletni strani Arnesa.