Tretji niz e-uric in seminar za kolektive

Webinar. Vir: Pixabay

Webinar. Vir: Pixabay

Zavod RS za šolstvo razpisuje tretji niz krajših videokonferenčnih usposabljanj (e-urice), ki bodo strokovnim delavcem ponudili uporabne primere za pripravo in izvedbo pouka na daljavo. Izbrane teme izhajajo iz konkretnih potreb strokovnih delavcev, ki smo jih zaznali v času epidemije in so usmerjene v pristope pouka na daljavo. 

  • četrtek, 26. novembra od 16. do 17. ure, (do 60 udeležencev)  in torek, 8. decembra, od 16. do 17. ure (do 60 udeležencev): Pomen sodelovanja in komunikacije v digitalnih okoljih v vrtcu
  • torek, 1. decembra, od 14.30 do 15.30 : Varno in spodbudno učno okolje – pomen dobrih odnosov za vključujočo klimo
  • ponedeljek, 14. decembra od 14.30 do 15.30: Kako spodbujati razvoj kritičnega mišljenja pri pouku na daljavo? (1. del)
  • ponedeljek, 21. decembra od 14.30 do 15.30: “Ozvočene” dejavnosti za učence na daljavo

Podrobnejši program najdete TU.

do ponedeljka 23. 11. 2020, do 12. ure. se lahko prijavite TU

Seminar za kolektive

Decembra bo Zavod RS za šolstvo za celotne šolske kolektive, ki bodo oddali prijavo v KATIS-u  do 30. novembra, izvedel tudi po en seminar s temami, ki naslavljajo celoten učno-vzgojni proces na daljavo, vključno z vrednotenjem.

Za kolektive, ki bodo oddali prijavo za več seminarjev, bodo pripravili terminski načrt izvedbe preostalih seminarjev.

Posamezen seminar traja 8 ur, izvajamo ga na daljavo v treh delih.
Terminski načrt izvedbe:

Izobraževanje na daljavo I: Načrtovanje raznolikih učnih izkušenj za pouk na daljavo
1. 12. 2020 (1. del); 7. 12. oziroma 8. 12. 2020 (2. del); 15. 12. 2020 (3. del).

Izobraževanje na daljavo II: Pridobivanje raznovrstnih dokazov o učenju in znanju pri pouku na daljavo
2. 12. 2020 (1. del); 8. 12.  oziroma 9. 12. 2020 (2. del); 16. 12. 2020(3. del)

Izobraževanje na daljavo III: Podajanje kakovostnih povratnih informacij pri pouku na daljavo
3.12. 2020 (1. del); 9. 12. oziroma 10. 12. 2020 (2. del); 17.12. 2020 (3. del)

Izobraževanje na daljavo IV: Timsko in sodelovalno učenje na daljavo
4.12. 2020 (1. del); 10. 12. oziroma 11. 12. 2020 (2. del); 18.12. 2020 (3. del)