Kako motivirati učence pri izobraževanju na daljavo?

Letošnjo Mrežo znanja, ki bo potekala prihodnji četrtek in petek, 26. in 27. novembra, bodo v precejšnji meri zaznamoval jesenski val epidemije. Ne le zato, ker bo to tradicionalno strokovno-izobraževalno srečanje potekalo virtualno, na portalu Arnes Video, ampak ker bo izzivom tega časa posvečeno veliko tem. Tudi pedagoškim izzivom.

Dr. Damijan Štefanc z ljubljanske Filozofske fakultete, Oddelek za pedagogiko in andragogiko, bo 25. novembra ob 14.00, po pozdravnem nagovoru Bonača, predaval na temo Kako se soočati z izzivi vključevanja in motivacije učencev in dijakov pri pouku na daljavo?

Zahteven didaktični izziv

Pouk na daljavo ni le tehnološki in organizacijski podvig, pač pa za mnoge učitelje predstavlja tudi zahteven didaktični izziv.

V okoliščinah, ki terjajo izvajanje izobraževanja na daljavo, so učitelji prisiljeni iskati didaktične rešitve, ki zagotavljajo zadostno raven aktivnega sodelovanja in dovolj visoko stopnjo motiviranosti učencev pri takšnem pouku. Prav to so namreč eni od ključnih dejavnikov ohranjanja kakovosti pouka in posledično tudi znanja in izobrazbe učencev. Njihovo pozornost je namreč pri učnem delu na daljavo težje pridobiti in dlje časa ohranjati, saj odsotnost neposrednega fizičnega kontakta med učiteljem in učencem, čemur se lahko pridružijo tudi drugi distraktorji iz učenčevega domačega okolja, pogosto privede do nižje učne koncentracije in zainteresiranosti za sodelovanje pri pouku.

Ukrepi za spodbujanje učne aktivnosti

V okviru predavanja bomo zato predstavili nekaj ključnih usmeritev za načrtovanje in neposredno učno delo s starejšimi osnovnošolci in dijaki. Osredotočili se bomo tudi na strategije in ukrepe, s katerimi je z večjo verjetnostjo mogoče spodbuditi in nato kontinuirano ohranjati njihovo učno aktivnost.

Izhajali bomo iz teze, da se velja pri iskanju uspešnih strategij opirati na znana in temeljna didaktična načela (aktivnosti, diferenciacije in individualizacije, problemskosti, ipd.), toda ta pri uvajanju hibridnih modelov izobraževanja terjajo ustrezne didaktične prilagoditve.

Prijava na Mrežo znanja 2020

Na dogodek se že lahko prijavite prek povezave v skupnosti SIO.

Za pomoč pri prijavi smo objavili kratka navodila.

V primeru težav nam prosim pišite na delavnica(at)arnes.si oziroma nas pokličite na (01) 479 88 00.

Priporočamo

Priporočamo še predavanje z naslovom Neizogibne posledice šolanja na daljavo dr. Marije Anderluh.