Podeljenih enajst nagrad na področju šolstva

Matematika. Vir: Pixabay

Matematika. Vir: Pixabay

Odbor za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstva je odločil, da v letu 2020 podeli enajst nagrad, šest nagrad za izjemne dosežke in pet nagrad za življenjsko delo, kar je najvišje možno število nagrad.

Podelil je eno nagrado za področje predšolske vzgoje, dve za področje osnovnega šolstva, tri za področje srednjega šolstva, po dve nagradi za visoko šolstvo ter po eno za področje posebnih potreb, področje izobraževanja odraslih in za področje širšega delovanja v vzgoji in izobraževanju.

Letošnje nagrajenke in nagrajenci so:

  • Mag. Milena Brusnjak, nagrada za življenjsko delo na področju predšolske vzgoje
  • Katarina Virant Iršič, nagrada za izjemne dosežke na področju srednjega šolstva
  • Mag. Albin Vrabčič, nagrada za življenjsko delo na področju srednjega šolstva
  • Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, nagrada za izjemne dosežke na področju srednjega šolstva
  • Dr. Mojca Juriševič, nagrada za izjemne dosežke na področju visokega šolstva
  • Dr. Jurka Lepičnik Vodopivec, nagrada za življenjsko delo na področju visokega šolstva
  • Dr. Branka D. Jurišič, nagrada za izjemne dosežke na področju otrok s posebnimi potrebami
  • Mag. Ivanka Stopar, nagrada za življenjsko delo na področju izobraževanja odraslih
  • Razlagamo.si, nagrada za izjemne dosežke na področju širšega delovanja v šolstvu.

Natalija Čerček s svojim delovanjem na področju matematike visoko dviguje raven kakovosti poučevanja matematike po vsej Sloveniji, je med drugim zapisano v utemeljitvi njene nagrade za izjemne dosežke na področju osnovnega šolstva. Že od leta 2016 izvaja strokovna izobraževanja za učitelje, svetovalne delavce in vzgojitelje. V štirih letih je seminarje obiskalo več kot 2300 učiteljev, defektologov, specialnih pedagogov, izvajalcev dodatne strokovne pomoči, vzgojiteljev in študentov. Delavnice izvaja tudi za učitelje iz tujine.

Udeleženci o njenih seminarjih govorijo v presežnikih, saj gre za izvrstne konkretne prikaze primerov dobre prakse, s katerimi učitelji krepijo matematično in splošno strokovno usposobljenost.

Natalija Čerček je zagovornica učenja prek igre, ki v učencih izzove radovednost in ustvarjalnost. Je tudi avtorica strokovnih člankov ter dinamična ustanoviteljica skupin učiteljev, kjer redno deli svoje gradivo. Učitelji njene predloge vsak dan uporabljajo pri pouku.

Magistra Jožica Frigelj že 38 let z izredno predanostjo opravlja pedagoško delo in udejanja svojo izbiro poklica, so zapisali v utemeljitvi nagrade za življenjsko delo na področju osnovnega šolstva.

Njeno delo temelji na znanju in izkušnjah, na združevanju teorije in prakse, povezovanju vseh deležnikov v procesu izobraževanja, posebej pa se zavzema za temeljne moralne vrednote. Vrsto let je izvajala nastope in hospitacije za študente Pedagoške fakultete in Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Sodelovala in vodila je številne projekte. Aktivno sodeluje na številnih strokovnih in znanstvenih posvetih na državni in mednarodni  ravni, kjer deli strokovno znanje in praktične izkušnje. Njena nenehna prizadevanja za kakovosten pouk in šolski sistem ter njegov nadaljnji razvoj se odražajo tudi v strokovnih in znanstvenih člankih ter kolumnah.

Letos tradicionalne slavnostne prireditve ne bo, nagrajenke in nagrajence bodo predstavili v zborniku in dokumentarnem filmu.